Změna pravidel a trestání v online hře Webgame.cz

My hráči online hry webgame.cz tímto žádáme majitele hry a jeho admin tým, aby došlo k úpravě pravidel hry (zejména jeho pravidla 7) v tom směru, aby byla tato pravidla, za jejichž porušení jsou hráči trestáni, v co největší míře jasně, konkrétně a nezaměnitelně definována (vč. příkladů jejich porušení). Definování pravidel zabrání nejasnému a příliš širokému výkladu jak hráči, tak AM týmem a bude proto předem zřejmé (oproti současnému stavu), co si hráči ve hře mohou a co nesmějí dovolit. 

Současně žádáme, aby v případě potrestání hráče byla AM týmu vždy stanovena povinnost, tomuto hráči konkretizovat v čem spočívalo porušení jeho pravidel, aby měl možnost řádné obhajoby při přezkumu jeho případu, a aby mu ihned v okamžiku jeho potrestání bylo zřejmé, jaké pravidlo měl porušit a v čem konkrétně toto porušení spočívalo. Současnou situaci, v níž je hráč informován o důvodech porušení pravidla až ex post soudcem považujeme za neudržitelnou.

Současně žádáme, aby alespoň v obecné rovině byla skutková podstata porušení pravidel v každém jednotlivém případě uvedena a nastíněna při smazání hráče v Síni hanby tak, aby i dalším hráčům bylo jasné v čem spočívalo porušení daného pravidla a nevznikaly proto dohady o důvodnosti smazání hráče a také, aby se hráči mohli z tohoto porušení sami poučit. 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Podwratak bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...