Změna dopravního řešení nám. TGM Unhošť

S touto petiční listinou se obracím na vás, obyvatele Unhoště, s cílem navrhnout nezbytné změny dopravního řešení na náměstí TGM. Na tomto náměstí se vyskytla řada dopravních problémů, které negativně ovlivňují bezpečnost dětí a chodců, kteří každodenně přecházejí tuto frekventovanou ulici.

Cílem této petice je naléhavě žádat místní samosprávu a příslušné dopravní orgány o následující kroky:

1. Vybudování bezpečného přechodu pro chodce: Navrhujeme, aby byl na náměstí TGM v Unhošti vybudován značený přechod pro chodce. Tímto opatřením by se zlepšila bezpečnost dětí a dalších chodců, kteří přecházejí tuto frekventovanou ulici.

2. Instalace zvýšené signalizace: Je třeba, aby byla na tomto přechodu umístěna zvýšená signalizace, která by řidiče upozorňovala na přítomnost chodců. Vhodným opatřením by mohlo být instalování světelného semaforu nebo výrazných světelných značek, které by byly dobře viditelné pro všechny účastníky silničního provozu.

Důrazně žádáme místní samosprávu a příslušné dopravní orgány, aby přistoupily k provedení těchto opatření, která zvýší bezpečnost a ochranu dětí a chodců na náměstí TGM v Unhošti. Je naší společnou odpovědností zajistit bezpečné prostředí pro všechny účastníky silničního provozu a přecházející chodce. Změny dopravního řešení na náměstí TGM budou přispívat k ochraně životů a zdraví obyvatel Unhoště.

Přijetí těchto opatření je nezbytné z hlediska zvýšení bezpečnosti a prevence dopravních nehod. Věříme, že veřejnost i příslušné orgány ocení důležitost těchto změn a budou jednat v souladu se zájmy občanů.

Proto vás, obyvatele Unhoště, žádám, abyste se připojili k této petici a vyjádřili svou podporu těmto opatřením. Podepsáním této petiční listiny dáváte najevo svou snahu o zvýšení bezpečnosti dětí a chodců na náměstí TGM.

Děkuji vám za vaši podporu a společným úsilím můžeme dosáhnout změn, které zlepší dopravní situaci a bezpečnost na náměstí TGM v Unhošti. Přichází čas, abychom vytvořili bezpečné prostředí pro všechny.


Anna Rybářová    Kontaktujte autora petice