Zelený Tunis/svoboda cestování

Jménem občanů České republiky i Tuniských občanů kteří mají v České republice rodiny chci vládu České republiky a Ministerstvo zahraničí požádat o zařazení Tuniska do seznamu bezpečných zemí pro cestování z České republiky a samozřejmě i cestování tuniských občanů do České republiky.To znamená do zelené zóny. Stím spojené také znovu otevření  Velvyslanectví České republiky v Tunisu a otevření konzulární sekce pro podání žádostí o vízum a vydávání víz pro rodinné příslušníky.Tunisko je velmi oblíbená země pro trávení dovolených českých občanů ale pro některé také druhý domov. Evropská unie Tunis na seznam bezpečných zemí doporučila a většina zemí evropské unie doporučení přijala. Ze strany české vlády nikdo nechápe tento postoj ponechání Tunisu v červené. Tunis pro nás je bezpečná země už z pohledu statistiky šíření Covid-19.

On behalf of citizens of the Czech Republic and Tunisian citizens who have families in the Czech Republic, I would like to ask the Government of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs to include Tunisia in the list of safe countries for traveling from the Czech Republic and, of course, Tunisian citizens to the Czech Republic. The reopening of the Embassy of the Czech Republic in Tunis and the opening of a consular section for applying for visas and issuing visas for family members. Tunisia is a very popular country for spending Czech citizens' holidays, but also a second home for some. The European Union has recommended Tunis to the list of safe countries, and most European Union countries have accepted the recommendation. No one on the part of the Czech government understands this position of leaving Tunis in the red. Tunisia is a safe country for us from the point of view of Covid-19 spread statistics.


PetraNeli Hadj Ezzine    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji PetraNeli Hadj Ezzine, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...