Petice za zbourání Mahenova divadla a dalších !

Vážení občané i představitelé města Brna,
s ohledem na současnou ekonomickou krizi a v zájmu zpestření divadelní kultury v Brně dáváme tímto podnět ke zvážení zbourání Mahenova divadla, Janáčkova divadla, divadla Reduta, divadla Husa na provázku a Městského divadla v Brně. Jednoznačný přínos tohoto činu vidíme ve třech základních aspektech: ušetření veřejných prostředků, zvýšení kulturní rozmanitosti a narovnání podmínek soutěže mezi brněnskými divadelními soubory.

Uvědomujeme si, jak je obtížné každý rok nacházet v rozpočtu nemalé finanční částky v řádech miliónů na provoz těchto olbřímích divadelních institucí. Takováto investice primárně zamýšlená na rozvoj kultury jde ve výsledku z velké části na zajištění provozu těchto kolosů, od pozlacování omšelých splachovadel na mnoha toaletách, přes pořízení obřích nákladných bilboardů avizujících, že se v rámci dramaturgické objevnosti dnes hraje opět Revizor až po platy nezbytného početného personálu, šatnářek (nic proti nim), asistentů pomocných dramaturgů a podobných. Na zvýšení umělecké kvality divadelních produkcí pak přitom logicky zbývá malé procento. Demolice těchto divadel by v dlouhodobém horizontu vedla k ušetření poměrně velkých částek.

Existuje přitom početná skupina malých divadelních souborů, jejichž režijní náklady nedosahují ani jedné tisíciny ročního rozpočtu těchto kolosů. Mluvíme o divadlech komorních, loutkových, alternativních, černých, plenérových, pouličních, divadlech v autobusech, bio divadlech, ale i ochotnických spolcích hrajících například ve svém vlastním nářečí. Divadelní Davidové i Goliáši přitom vytváří totožný produkt za finančně značně nerovných podmínek - přibližně dvouhodinové divadelní představení. Navrhujeme proto část ušetřených nákladů  rozdělit mezi ostatní brněnské divadelní scény, případně navýšit dotační rozpočet pro projekty v oblasti kultury.

Po demolici budov a rozpuštění týmů garderobiérek, které herce těchto příspěvkových divadel doposud obskakovaly, by i tvůrčí soubory sídlící v těchto divadelních továrnách pak mohly samozřejmě předkládat své projekty stejně jako ostatní divadelní sdružení v rámci grantů.  A lepší a efektivnější z nich, nechť v grantech obstojí.  Chceme tímto upozornit, jak obrovsky neférová soutěž za současných podmínek divadlo je. Uvedená divadla mají vyčleněny z rozpočtu milióny, mají k dispozici divadelní budovy, plný servis od rekvizitářů, osvětlovačů po šatnářky. Jiná divadla dostávají sotva zlomek. Divák přitom o těchto obrovsky nerovných podmínkách pro tvorbu nemá tušení.

Námitku, že klasická kamenná divadla hrají repertoár pro širokou veřejnost, a proto mají v divadelní kultuře své místo, neobstojí. Široká veřejnost je možná statistická veličina, ale ve výsledku jí není nikdo. Nemyslíme si  o divadlo milujících spoluobčanech, že jsou průměrní nebo že mají průměrný, unifikovaný vkus. Naopak jsme přesvědčeni, že každý z diváků má své individuální a jedinečné vnímání, a proto je žádoucí  jim nabídnout  raději širokou nabídku z  úzce profilovaných malých divadelních spolků než unifikovaný eintopf. Pak vzrůstá šance, že si každý občan najde mezi nimi to své oblíbené. Nejmasovějším médiem je dnes televize a nemá smysl, aby její funkci dublovalo kamenné divadlo.

Z hlediska rozvoje kultury a umění je zřejmé, že divadelní kolosy zatížené bříměm vysokých rozpočtů a křesel, nemohou riskovat a hledat nové inscenační možnosti a posouvat divadelní umění dále.
Neříkáme, že automaticky s větší podporou malých divadel se dostaví zvýšená kvalita produkce u všech z nich. Ale čím více divadelních souborů dostane šanci za rozumných podmínek tvořit, tím je větší pravděpodobnost, že některý ze souborů se vyprofiluje v originální, neotřelou scénu, která bude mít šanci promluvit do divadelní historie a světových měřítek. Zákonitosti tohoto evolučního principu je schopen každý kunsthistorik na příkladech doložit. Podpořme proto raději tyto, dnes okrajové a rozsahem malé, scény! Nebo vážně někdo očekává, že divadelním děním zacloumá nějaká instituce, mezi jejíž kompetence patří i starost o dostatek šunkových chlebíčků v bufetu?

Staromilci možná mohou mít pocit, že z jakési piety je potřeba tato kamenná divadla opečovávat. Historické dědictví je ale danajským darem. Naši předci to divadlu zavařili. Jejich narcismus, sebezahleděnost, velikášství, touha zbudovat si pomník, či dohodit kšeftík tehdejší stavební firmě ze státních peněz vyústila v ošemetnou situaci. Vůbec před nimi nesmekáme. Naopak. Položili základy nefér boje, který pod záštitou povinnosti, piety a "dobrých mravů" vyvolení principálové ochotně udržují. Naši předci také svázali ruce grantovým rozpočtářům. Tento "dar budoucím generacím" v praxi znamená, že místo finanční podpory řekněme padesáti mladých, moderních divadelních souborů, uměle oprašujeme a udržujeme pár neefektivních kolosů. Drazí předci to chtě nechtě dnešnímu divadlu zavařili. Nemějmě s nimi tedy zbytečný soucit a dejme šanci důstojně tvořit dnešnímu člověku než platit uklízečky za oprašování náhrobků. Zbourejme tyto obry!

Odstřel budov by mohl být navíc společensky využit.  Leckterá filmová produkční  společnost by ocenila exkluzivní možnost natočení demolice. Firma vyrábějící Semtex by jistě uvítala podobnou vlastenecky motivovanou zakázku. Takových společensky prospěšných aktivit se jistě najde více. Pokud by se ukázalo, že zbourání uvedených divadelních budov je ekonomicky nevýhodné či technologicky problematické, navrhujeme prodat či najmout prostory kamenných divadel farmaceutickým firmám či vietnamským obchodníkům. Příjem z pronájmu by jistě vypomohl rozpočtu města. Horujeme pochopitelně za nenásilnou formu odstřelu a garantujeme, že pohlaváři těchto divadel budou moci opustit budovu s rukama nad hlavou a nic se jim nestane.

Věříme, že náš návrh odstřelu zmíněných divadel bude jak z hlediska kultury, tak ekonomiky pro Brno přínosem. A o to nám všem přece jde.

Jiřina Příč
za všechna malá a nepříspěvková divadlaPS:
Pokud se vám idea petice z různých důvodů zamlouvá, tak se k ní připojte nebo ji alespoň zveřejněte na svých stránkách a profilech a šiřte ji dále. Děkujeme.
Jiřina Příč    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jiřina Příč, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...