Petice občanů za zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Blatného, Aleny Schillerové, Jana Hamáčka.

Petice občanů za zbavení poslanecké imunity Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Blatného, Aleny Schillerové, Jana Hamáčka.

 Dle čl. 18 Ústavy ČR a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme my, níže podepsaní, ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod a čl. 69 Ústavy ČR komoru parlamentu české republiky a další dotčené orgány vlády dle ústavního zákona 1/1993 Sb. o zbavení poslanecké imunity premiéra Andreje Babiše, Adama Vojtěcha, Romana Prymuly, Jana Blatného, Alenu Schillerovou, Jana Hamáčka.

 Aby se mohli zodpovídat a být vydáni k trestní odpovědnosti za zločiny vůči občanům České republiky a lidskosti, porušování ústavních práv, škod majetkových, ekonomických, tak i za zanedbání péče řádného hospodáře včetně ohrožení životů a zdraví občanů této země (ČR), zejména v době koronavirové krize a následných opatření.

Ladislav Cendelín, Týmlova 423/2, 140 00 Praha 4


Ladislav Cendelín    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ladislav Cendelín, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...