Zavezení lomu Doubí

Nesouhlasím se zavážením lomu Doubí firmou ABAKRON s.r.o. Čtyřicet pět metrů vysoká žulová stěna bývalého lomu je unikátním krajinotvorným prvkem. Z horní hrany je jeden z nejkrásnějších výhledů v Přírodním parku Hornopožárský les. Na ostrohu byla roku 1962 založena trampská osada a stěna lomu se stala vyhlášenou lezeckou oblastí. Unikátní lomová stěna vytvořená starým dobývání žuly je i místem děje románů Jana Morávka (odtud Morávkova stěna). Jde tedy o místo s význačným historickým, technickým a kulturním rozměrem. Panují zde rovněž originální mikroklimatické poměry, v chladných inverzních průrvách zůstává led až do května, vznikla zde pseudokrasová jeskyně. Dno lomu pokrývá chladnomilná bučina, argument, že je v lomu bezlesí a jeho zavezením vznikne pozemek určený pro plnění funkcí lesa, je tedy lichý. Věříme, že pro skládku suti by se našlo vhodnější, méně zajímavé a cenné místo.


Lukáš Strnad (Jednatel Okrašlovacího spolku Jílové u Prahy)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lukáš Strnad (Jednatel Okrašlovacího spolku Jílové u Prahy) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...