Zastavení developerského projektu v přírodním parku Jistebnická vrchovina

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

 

PETICE

za zastavení developerského projektu na pozemcích č. 410/12, č. 601/3 u osady Alenina Lhota, část obce Jistebnice, katastrální území Cunkov s cílem zachování původní krajiny v přírodním parku Jistebnická vrchovina.

 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme zastavení developerského projektu společnosti Golf Čertovo břemeno s.r.o., IČO: 26047667; výstavba ubytovacího resortu pro 70 osob na zemědělských pozemcích č. 410/12 a č. 601/3 v Alenině Lhotě, katastrálním území Cunkov, část obce Jistebnice, okres Tábor a dále žádáme vyjmutí této plochy z návrhu územního plánu města Jistebnice.

 

Společnost Golf Čertovo břemeno s.r.o., která patří do skupiny SEBRE Holding a.s., plánuje další rozšiřování golfového hřiště a výstavbu ubytovacího resortu v Alenině Lhotě. Ubytovací resort je naplánován mimo stávající intravilán osady Alenina Lhota, na tzv. "zelené louce", na pozemcích vysokou kvalitou půdy, které jsou z hlediska oběhu podzemní vody hodnoceny jako maximálně zranitelné. Rozloha ubytovacího resortu je plánována na 1,4 ha, což představuje rozlohu 53% stávajícího intravilánu osady Alenina Lhota. Plánovaná stavba mění krajinný ráz, nezohledňuje stávající tradiční architekturu osady Alenina Lhota a svým měřítkem a dispozicí popírá tradiční urbanistický ráz dané lokality. Alenina Lhota je již tak přetížena stávajícím provozem golfového hřiště a další výstavba může mít výrazný dopad na hydrologický režim území, může dále ochudit hodnotné přírodní prostředí a v konečném důsledku i negativně ovlivnit život místních obyvatel (hluk, doprava, bezpečnost aj.).


Podrobné informace a tištěná verze PETICE ke stažení na www.podjavorovouskalou.cz


Pod Javorovou skálou z.s.    Kontaktujte autora petice