Na podporu práv původních obyvatel Západní Papuy

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 – Hradčany

 

My, níže podepsaní občané, vás vyzýváme, abyste zaujali jednoznačné stanovisko a veřejně odsoudili užití násilí a porušování lidských práv při zásahu indonéské policie a armády vůči pokojnému shromáždění Třetího papuánského kongresu 19. října 2011 v Jayapuře v provincii Papua.

Během zásahu indonéských bezpečnostních složek bylo zastřeleno a ubito několik lidí a další stovky jich byly zadrženy a zbity. Tato akce je jasným porušením práv na svobodu slova a názoru, které zaručuje jak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, tak indonéská ústava.

Domorodé kmeny Západní Papuy zatím neměly možnost se svobodně vyjádřit, zdali chtějí nezávislost na Indonésii či nikoli. Takzvaný Akt svobodné volby v roce 1969 pohrůžkou násilí ze strany Indonésie přiměl zástupce kmenů, aby se přiklonili k pokračování indonéské nadvlády.

V Západní Papui jsou dlouhodobě porušována práva původních obyvatel. Kmenová území jsou drancována nadnárodními těžařskými korporacemi a příslušníci domorodých kmenů jsou násilně přesídlováni a zabíjeni. Indonésie uplatňuje neokoloniální politiku a snaží se získat naprostou kontrolu nad životy Papuánců, vnutit jim své civilizační vzorce a vykořenit jejich prastarou kulturu.

Žádáme vás proto, abyste ze své pozice prosazovali naplnění závazků vyplývajících z mezinárodních dohod a Listiny základních práv a svobod, a podnikli kroky, které povedou ke zlepšení situace původních obyvatel.

 

Petiční výbor ve složení:

Karin Heřmanská, Brno

Jan Motyčka, Vysoké Mýto

Václav Pecl, Brno

 

Zástupce Václav Pecl

Adresa pro doručování: Václav Pecl, Luční 68, 616 00 Brno

www.uwip.org

 

 


Václav Pecl    Kontaktujte autora petice