Petice za konsolidaci personálních vztahů v jihlavské nemocnici

My, níže podepsaní občané vyzýváme vedení Nemocnice Jihlava, aby vytvořilo podmínky pro návrat MUDr. Jana Procházky do řad lékařského personálu jihlavské nemocnice.

Jsme toho názoru, že uvedený lékař je vzhledem ke svým zkušenostem i odborné pověsti pro chod naší nemocnice výrazným přínosem a okolnosti, které vedly k jeho odchodu, považujeme za nepřípustné.

Je namístě, aby vedení příspěvkové organizace financované z veřejných prostředků, jednalo přísně v zájmu obyvatel Vysočiny, resp. pacientů nemocnice a neupřednostňovalo osobní řevnivost či antipatie před objektivním přístupem v personálních otázkách.

Vynucený odchod kvalifikovaného lékaře škodí pověsti jihlavské nemocnice a zájmům jejích pacientů. Označení lékaře se třemi atestacemi, renomovaného operatéra a dlouholetého vedoucího pracovníka lékařských týmu jako nepotřebného pro Nemocnici Jihlava, považujeme za hrubou chybu, jejíž nápravou je pouze změna stanoviska vedení nemocnice. Přínos MUDr. Jana Procházky pro odbornou lékařskou péči i vedení a výchovy mladších lékařů je nesporný.

Požadujeme také, aby vedení nemocnice zrušilo nemravné a nedůstojné informační embargo, které zaměstnancům nemocnice přísně zakazuje se k uvedeným záležitostem svobodně vyjadřovat. Stejně jako sankce, které jsou s tímto příkazem spjaty. A to i zpětně.  

Žádáme tímto rovněž vedení Kraje Vysočina jako zřizovatele Nemocnice Jihlava, aby se celou záležitostí zabývalo.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Občané, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...