Otevřený dopis pro pana Marshalla a paní Mruškovičovou

IMG_0694.JPGVážení spoluobčané, přátele a kamarádi, 

pokud nesouhlasíte s tímto stavem zámku, tak Vás prosíme o podpis tohoto otevřeného dopisu. A pokud máte pár minutek, tak:

1) zkopírujte tento odkaz: https://www.petice24.com/zamek_rozmitalptr

2) vložte do mailu

3) do kopií vložte co nejvíce známých co mají stejný názor a odešlete. 

Každý podpis nám pomůže! 

Více informací o kauze Rožmitálského zámku zde: http://www.staryrozmital.cz/kauza-rozmitalsky-zamek/

______________________________________________________________________

Otevřený dopis 

Vážený pane Marshalle, Vážená paní Mruškovičová,  

obracíme se na Vás jako na vlastníky rožmitálského zámku.  

Před sedmnácti lety jste se stali majiteli jedinečné památky, která je bytostně spjatá s nejstarší českou historií a má tak mimořádný význam pro tisíce a tisíce Čechů.  

My, obyvatelé Rožmitálu pod Třemšínem, jsme obzvláště hrdí na to, že z našeho města pochází rod Lvů a že se zde narodila česká královna Johanka, manželka Jiřího z Poděbrad. Jeden každý z nás se vždy při návratu domů těší z pohledu na krásnou renesanční věž zámku, která je dominantou celého kraje. Zámek byl po staletí srdcem města, které v dávné historii vzniklo jako jeho podhradí.  

Také dnes bohužel zůstává centrem města – ale jako rozpadající se a zanedbaná ruina, jejíž střecha ohrožuje kolemjdoucí a budovy zarůstají plevelem. Zatímco se léta snažíme, aby naše město vypadalo a fungovalo co nejlépe, jeho srdce umírá, a s ním i celé hlavní náměstí a vnitřní provoz města.  

Se smutkem a trochou závisti vidíme, jak v okolních městech Březnice a Blatná jsou zámky krásně opravené, udržované a přitahují tisíce návštěvníků. U nás si turisté, které nyní láká nově otevřená Chráněná krajinná oblast Brdy, stěžují a jsou udiveni naprostým nezájmem o tuto skvostnou památku.  

V minulosti se Vás snažily oslovit instituce, organizace, média i skupiny občanů, které nejen upozorňovaly na naléhavost situace, ale také nabízely pomoc s jejím řešením. Bohužel však bez jakékoliv skutečné odezvy z Vaší strany. Chtěli bychom Vás nyní vyzvat jmenovitě my všichni, kdo zde žijeme, my všichni, kdo odtud pocházíme, kdo sem rádi jezdíme a vážíme si naší historie:  

Věnujte se opravě této památky, která je nyní už opravdu v kritickém stavu. My Vám v tom úsilí rádi pomůžeme, protože i když vy jste jejími vlastníky, je v širším smyslu kulturním dědictvím nás všech i celého českého národa.  

Občanská iniciativa za záchranu rožmitálského zámku

Děkujeme všem

 ______________________________________________________________________

Open letter  

 Dear Mr. Marshall, Dear Ms. Mruskovicova,  

we are turning to you, the owners of the Rozmital castle.   Seventeen years ago, you became owners of an unique historical building, which is fundamentally connected with the oldest of Czech history and therefore represents an exceptional value to thousands and thousands of Czechs.  

We, the citizens of Rozmital pod Tremsinem, are particularly proud that our town is the place of origin of the Lev from Rozmital noble lineage and the birthplace of the Bohemian queen Johanna, wife of Jiri from Podebrady. When returning home, each and single one of us enjoys the view of the beautiful Renaissance castle tower, a prominent landmark of the landscape. For hundreds of years the castle has been the heart of the town, which was built as its lower castle back in the medieval times.  

It still remains the heart of the town - unfortunately, these days as an unkempt ruin with the roof threatening those passing by and whose parts are being eaten by weeds. While for years we have been improving our town to look and work the best, its heart, together with the main square and the inner town life, is dying.  

With sadness and with slight envy we watch how in surrounding towns of Breznice and Blatna have their castles renovated, kept and admired by thousands of visitors. Here, tourists, attracted by the newly opened Protected Landscape Area Brdy, are in awe and shock by the utter neglect of this extraordinary historic monument.  

You have been approached in the past by institutions, organizations, media as well as community initiatives, who have pointed out the urgency of the situation and who have also offered their help with its possible resolution. Unfortunately, there has been no real response from you. Now we, each and single one of us that lives here, we all that were born here, we all who like to come here and appreciate our heritage - we appeal to you:  

Please pay attention to preserving this historic monument, which is now in a really critical condition. In this effort, we offer our help, because even though the castle is in your ownership, in a wider context, it belongs to the national heritage of us all and the whole of Czech nation.

The Civic Initiative for Rescuing the Rozmital Castle

Thank you all