Obava o směřování zámku Děčín

Vážený pane primátore, vážení radní,
 
my, níže podepsaní obyvatelé města Děčína a okolí a zástupci spolupracujících institucí, vyjadřujeme tímto otevřeným dopisem znepokojení nad náhlým odvoláním ředitelky Zámku Děčín, p.o. paní Ing. Ivety Krupičkové, a s tím související obavu o budoucí směřování zámku. Jsme přesvědčeni, že v průběhu svého působení na děčínském zámku plně prokázala své manažerské i odborné kvality, když objekt bez života dokázala pozvednout na nejnavštěvovanější památku Ústeckého kraje a dominantu města. Ve srovnání s těmito nespornými úspěchy působí zveřejněné důvody pro její odvolání velmi nejasně a vypsané výběrové řízení jako uspěchané.

Apelujeme proto na členy Rady města Děčína, aby tyto okolnosti zohlednili při svém rozhodování o vítězi výběrového řízení, neboť jedno neuvážené rozhodnutí může snadno znehodnotit práci a úspěchy předchozích let.


V Děčíně zároveň probíhá sběr podpisů pod papírové petice. Můžete nám pomoci oslovením lidí ve svém okolí. Prázdný petiční arch si stáhněte zde: https://files3.uloziste.com/286fe7b042254490/

Vyplněné je můžete donést, případně osobně petici podepsat, na těchto místech:

  • Polévkárna Mezi domy, Zbrojnická 1843/12, Podmokly
  • Coffee & Books, Pohraniční 462/3, Děčín
  • Natura, Myslbekova 412/21, Děčín

Termín odevzdání petičních archů je 29. 5. 2019.


 


Občané Děčína    Kontaktujte autora petice