Zákon o eutanázii

My níže podepsaní občané České republiky se obracíme na poslance a senátory s žádostí, aby přijali navržený zákon o eutanázii (důstojné smrti). Dlouhodobě 62% občanů (i většina v odborné/medicínské veřejnosti) podporuje uzákonění jasných pravidel, která by umožnila nevyléčitelně nemocným trpícím bolestmi důstojný odchod ze života v případě jejich svobodného a uváženého rozhodnutí. 20% odpůrců nepřesvědčí žádné utrpení umírajících. Zahraniční zkušenosti (Belgie, Nizozemí, Nový Zéland, Švýcarsko) vyvrátily obavy ze zneužívání zákona.

Ukončeme současnou praxi, kdy tisíce lidí umírají ve zbytečných bolestech nebo při "divoké" eutanázii.    

Návrh zákona je už několik let k dispozici, byl připomínkován a diskutován i na půdě senátu a odbornou veřejností. Autoři  předkládají návrh zákona v paragrafovém změní i s důvodovou zprávou: http://eutanazie-dobrasmrt.bluefile.cz/?akce=paragraf&id=11  k veřejné diskuzi.


Milan Hamerský    Kontaktujte autora petice