Zákaz vstupu pro 477 obyvatel Náměště na Hané do Prahy

My, níže podepsaní, požadujeme, aby 477 obyvatel Náměště na Hané, kteří podepsali petici proti zříení pečovatelského domu ve své obci, měli zakázaný vstup do Prahy. 

V našem městě žije mnoho mladých rodin s malými dětmi. Myslíme si, že není vhodné, aby se tady pohybovali lidé s mentálním postižením v blízkosti takto malých dětí. Děti si tady chodí hrát jako na vesnici a nepřejeme si, aby se s takto postižnými potkávali.

Žádáme vedení města, aby všemi prostředky zabránilo vstupu těchto pacošů na území Prahy.


David Tureček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji David Tureček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...