Zákaz prodeje ruských suvenýrů na území hlavního města Prahy

My, občané České republiky a občané Ukrajiny, žijící na území České republiky žádáme Magistrát hlavního města Prahy o plošný zákaz prodeje suvenýrů pocházejících z Ruské federace, propagující Rusko, porpřípadě suvenýrů odkazujících se na historii Sovětského svazu. Žádáme o zákaz prodeje suvenýrů připomínajících totalitní Sovětský svaz nebo současné Rusko, které vede agresivní válku proti nezávislé Ukrajině. Prodej tohoto zboží může podporovat ruského agresora, popřípadě schvalovat agresivní válku proti Ukrajině. Žádáme proto zastupitele Magistrátu hlavního města Prahy v čele s primátorem doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. o schválení zákazu prodeje na území hlavního města Prahy.