Zákaz používání zábavní pyrotechniky na území Městyse Machov

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Zastupitelstvo Městyse Machov o přijetí úplného zákazu používání zábavní pyrotechniky na území Městyse.

Důvody:

- stres způsobený hlukem (těžce nesou především osoby starší a malé děti)

- ohrožení zdraví i života domácích mazlíčků, hospodářských zvířat a zvěře a ptáků v přírodě

- zbytečné znečištění ovzduší, potažmo vod, prachovými částicemi, těžkými kovy atd.

- riziko zranění nebo úrazu při manipulaci

 

Děkujeme.


Lucie Kubínová, Machov 199, 549 63    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lucie Kubínová, Machov 199, 549 63 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...