Za obnovu jižního vchodu OC Krakov

Vážení spoluobčané,

pokud i Vám vadí uzavření jižního vchodu do OC Krakov pro veřejnost, čtěte dál.

Významné omezení návštěvnického komfortu tímto uživatelsky nelogickým, zbytečným a komerčně zcela nesmyslným opatřením zajisté netřeba podrobně rozvádět.

Poněvadž organizační výbor dospěl k závěru, že kolaudační rozhodnutí z 19.6. 2019 bylo vydáno v rozporu s příslušným stavebním povolením, které povoluje pouze „oddělení obchodní pasáže od vedlejší nové obchodní jednotky“, nikoliv však její zrušení, jak si vedení OC Krakov příslušnou část stavebního povolení č.j. MCP8 030636 stavebního úřadu pro Prahu 8 ze 4.2. 2019 mylně vykládá, a poněvadž vedení OC Krakov na pokus o smír ze 14.1. 2020 reagovalo záporně a funkčnost jižnímu vchodu pro veřejnost vrátit nehodlá, zamýšlíme podat u příslušného soudu správní žalobu na neplatnost vydaného kolaudačního souhlasu. Tato žaloba bude mít tím větší naději na úspěch, čím více "poškozených" se přihlásí k účastnictví v tomto sporu.

Poněvadž organizační výbor dospěl k závěru, že kolaudační rozhodnutí z 19.6. 2019 bylo vydáno v rozporu s příslušným stavebním povolením, které povoluje pouze „oddělení obchodní pasáže od vedlejší nové obchodní jednotky“, nikoliv však její zrušení, jak si vedení OC Krakov příslušnou část stavebního povolení č.j. MCP8 030636 stavebního úřadu pro Prahu 8 ze 4.2. 2019 mylně vykládá, a poněvadž vedení OC Krakov na pokus o smír ze 14.1. 2020 reagovalo záporně a funkčnost jižnímu vchodu pro veřejnost vrátit nehodlá, zamýšlíme podat u příslušného soudu správní žalobu na neplatnost vydaného kolaudačního souhlasu. Tato žaloba bude mít tím větší naději na úspěch, čím více "poškozených" se přihlásí k účastnictví v tomto sporu.

Toto účastnictví v nadcházejícím sporu pro účastníka samo o sobě spolu nenese žádné náklady či povinnosti, předpokládá pouze jeho ochotu reagovat na výzvu soudu v dané lhůtě, aby skutečnost svého uvedení v žalobě jako účastník osvědčil, nic víc. (viz §34 odst.(2) zák. 150/2012 Sb.) Počet účastníků v řízení pak soudu slouží zejména pro zjištění míry společenské závadnosti s napadeným rozhodnutím správního orgánu spojené. V případě většího počtu účastníků řízení pak soud jedná prostřednictvím zvoleného zástupce, do kteréžto role je níže podepsaný ochoten bez nároku na honorář vstoupit.

Pokud jde o náklady sporu, předpokládáme výpočet 4% soudního poplatku z minimální paušální hodnoty sporu Kč 15.000, tedy poplatek ve výši Kč 600,- , který se budeme snažit financovat sponzorsky, tedy oslovením hlavních komerčně zainteresovaných subjektů (Billa, DM, Uzenářství Křeček, Delmart, atd.), v ideálním případě obecně získáním právně nákladové spolupráce resp. záštity nejvhodnějšího z nich. Nepodaří-li se zajistit sponzorské financování, předložíme přihlášeným účastníkům návrh na případnou konkrétní finanční participaci a formu žaloby před jejím podáním, tj. až bude znám počet účastníků. Zakládání spolku jako řádnou právní formu občanské iniciativy podle OZ nevidíme za daných okolností jako vhodnou.

Chcete-li proto svým účastenstvím v nadcházejícím sporu v uvedeném smyslu podpořit tuto občanskou iniciativu, vyplňte, prosím, své jméno a příjmení, e-mail, v Poznámce udejte svou adresu a odešlete svůj "podpis" této petice nejpozěji 29.2. 2020. Poněvadž v tomto případě nejde o faktickou "petici", využíván je pouze příhodný mechanismus této platformy, je možné v Poznámce uvádět více zájemců o účastenství najednou, včetně však soudem požadovaných informací, tj. včetně adresy a e-mailového kontaktu.

Mechanismus této petiční platformy funguje tak, že signatáři je vzápětí odeslán mail, v němž je žádán, aby svůj podpis v této petici potvrdil. Pozor však, test funkčnosti prokázal, že potvrzovací mail je sice odeslán, ale pokud používáte Outlook, tato zpráva se zobrazí ve složce "Newsletters", a nikoliv v obvyklé "došlé poště", což může pozornosti uniknout. Po eventuálním odeslání Vašeho "podpisu" proto buď sledujte obsah "Newsletters" nebo server petice.com označte ve Vašem poštovním programu za povolený, což bude platit zejména pro uživatele ostatních poštovních programů.

V případě, že byste jako účastníci sporu figurovat ochotni byli, avšak nepřejete si své jméno a adresu na této platformě zveřejnit, můžete tyto údaje (plné jméno, adresu, e-mail) zasílat na:

eugene-vidocq.centre@seznam.cz s předmětem „Za obnovu jižního vchodu OC Krakov“

S ohledem na 1-letou promlčecí lhůtu, v rámci níž je nutné „řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části“ dle §101a zák.150/2012 Sb. zahájit, předpokládáme, že platnost této výzvy do 29.2. 2020 danému účelu postačí. Po ukončení platnosti této Výzvy Vás o dalším kroku budeme informovat na Vaše odesílací mailové adresy.    

Za organizační výbor:

Ing. Václav Petráček, Hnězdenská 767/2a, 603 511 121, vpetracek@seznam.cz

21.1. 2020


Ing. Václav Petráček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. Václav Petráček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...