Zachraňte lípu

Vážení spoluobčané a milovníci přírody,

s touto petici se obracíme na vás s naléhavou žádostí o podporu při záchraně vzácné a krásné lípy ve Strakonicích. Tato vzrostlá stromová královna, která zdobí naše město, čelí nebezpečí kácení z důvodu plánovaného stavebního projektu.

Lípa ve Strakonicích není pouze stromem, nýbrž symbolizuje naši historii, tradice a spojení s přírodou. Je svědkem mnoha generací a poskytuje stín a útočiště všem, kteří procházejí jejím stínem. Její vznešená přítomnost je neocenitelným darem pro naše město.

Rozumíme potřebě rozvoje a modernizace, ale věříme, že existuje možnost zachovat tuto vzácnou lípu a začlenit ji do plánovaného projektu. Předkládáme tedy tuto petici jako projev naší podpory ochraně této výjimečné přírodní krásy.

Prosíme všechny občany, aby se připojili k naší výzvě a vyjádřili svůj názor na zachování lípy ve Strakonicích. Společně můžeme dosáhnout toho, aby se naše město rozvíjelo s ohledem na hodnoty přírody a zachovalo pro budoucí generace.

Podpisem této petice vyjadřujeme svůj nesouhlas s plánovaným kácením lípy ve Strakonicích a žádáme odpovědné orgány, aby hledaly alternativní řešení, které zachová tuto unikátní část našeho přírodního dědictví.

Děkujeme vám za vaši podporu a angažovanost v této důležité záležitosti.


Kateřina Abrahámová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kateřina Abrahámová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...