„ZACHRAŇME PAMÁTNÝ JASAN VE STRAHOVSKÉ ZAHRADĚ

jasan-a-prazsky-hrad-PS_83b.jpgMy, níže podepsaní občané, prosazujeme zastavení výkopových prací a stavební činnosti v
ochranném pásmu památného stromu „Jasan ve Strahovské zahradě" a zasazujeme se za 
ochranu přírody na Petříně

Pod Strahovským klášterem, na dohled od Pražského hradu, roste již přes 200 let nádherný jasan. Je 
přes 30 metr vysoký a jeho košatá koruna je dominantou okolí.

V lednu 2023 začala v rozporu se zákonem o ochraně přírody . 114/1992 Sb.v ochranném pásmu 
tohoto památného stromu neohlášená stavební činnost - a během výkopových prací bagr poškodil 
jeho kořeny. Magistrát hlavního města Prahy plánuje v této činnosti pokračovat a na březen a duben
2023 plánuje v ochranném pásmu jasanu další bagrování a kopání.
Reálně hrozí, že dojde k dalšímu poškození kořenů a odumření stromu! Takže máme jen pár
týdnů, abychom další škodlivé činnosti zabránili.

Vsouladu se. zák.85/1990Sb.,o právu petičním, se obracíme naZastupitelstvo hlavního města Prahy a Zastupitelstvo M Praha 1 ve věci veřejného zájmu.
My, níže podepsaní občané žádáme, aby 
Hlavní město Praha:

1) okamžitě zastavilo jakékoliv výkopové a stavební práce v ochranném pásmu památného stromu 
"Jasan ve Strahovské zahradě"

2) posoudilo rozsah aktuálního poškození jasanu, realizovalo nápravná opatření a zabezpečilo jeho 
ochranu podle ochranných podmínek


3) zastavilo projekt „řízené odvodnění Petřína v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a 
Seminářská“ (v rámci kterého poškozování jasanu probíhá)

4) průběžně a ještě ve fázi plánování informovalo občany o plánovaných projektech na Petříně


Městská část Praha 1:
5) podnikla všechny dostupné kroky ve věci ochrany památného jasanu 


6) nevydala stavební povolení na projekt „ Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad
Strahovská, Lobkovická a Seminářská“

V Praze 20.2.2023 – petiční výbor ve složení: 
MgA. Jessika Hoffmeisterová, Tržišt 370/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana (Petřínská iniciativa) 


Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D., Újezd 390/43, 118 00 Praha 1 – Malá Strana (Petřínská iniciativa)


Akad. soch. Michal Bouzek, statutární zástupce Femancipation, z.s., Vlašská 364/2, 118 00 Praha 1

Ing. Martin Švihla, Ph.D., Úvoz 3, Praha 1


My, výše jmenovaní lenové petičního výboru, pověřujeme Michala Bouzka (nar. 28.8.1961), 
aby nás zastupoval ve styku s adresáty petice.
Adresa pro doručování: Michal Bouzek, Vlašská 364/2, 118 00 Praha 1


Petřín pro život, Romana Ertlová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petřín pro život, Romana Ertlová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...