PETICE ZA ODSTOUPENÍ ING. JANY POLÁKOVÉ Z FUNKCE ŘEDITELKY GYMNÁZ

My, níže podepsaní současní i bývalí studenti, rodiče studentů a všichni, kterým není lhostejný osud této školy, požadujeme:

OKAMŽITÉ ODSTOUPENÍ

paní ředitelky Ing. JANY POLÁKOVÉ

z funkce ředitelky této školy

K tomuto požadavku nás vedou následující fakta:

 • Dlouhodobé, nekoncepční a neprofesionální vedení této školy
 • Neschopnost komunikovat s nadřízenými, podřízenými, studenty a jejich rodiči
 • Neschopnost přijmout jakoukoliv kritiku
 • Neschopnost využít skrytý potenciál školy, vzniklé spojením všeobecně vzdělávací střední školy s odbornou střední školou
 • Nezájem o budoucí rozvoj školy
 • Nezájem o pozitivní vnímání školy širokou veřejností
 • Postupná likvidace jedné skupiny pedagogů na úkor skupiny druhé a s tím související protěžování několika jedinců na úkor druhých
 • Chaotická a nepromyšlená rozhodnutí, která mají za následek i ekonomické ztráty či zmatky s úvazky učitelů na začátku školního roku
 • Pokus o prodej budovy gymnázia
 • Neznalost školského zákona a prováděcích předpisů
 • Degradace výuky jazyků nevhodným spojováním skupin studentů různé úrovně
 • Faktická likvidace výuky Estetické výchovy
 • Nevstřícnost ke snaze umožnit studium cizincům, převážně z rusky mluvících zemí