Záchrana starého sadu na okraji Lanškrouna

Na okraji Lanškrouna, pod skautskou klubovnou, na ulici Králická, chce Město Lanškroun vykácet starý sad, zdravé  jedlé stromy a keře. Vyhladit zeleň, která je ve městě tolik vzácná a udělat stavební pozemky. 

Přidejte se a podpořte tak zachování úkrytu pro zvěř - srny, které každé jaro vyvádí svá mláďata, bažanty, zajíce, veverky,  včely a velké množství ptactva, které hnízdí v keřích.  

Zachování předchází i erozi zemědělské půdy, která by mohla ohrozit obydlenou část města v ulici Kouty.

My, níže podepsaní, požadujeme zachování starého sadu na parcele č. 3351/2 a 3430/5 v katastrálním území Lanškroun. Požadujeme proto, aby Město Lanškroun zabránilo zničení zde se nacházejícího přírodního biotopu, krokům směřujícím k developerskému zneužití tohoto území a naopak učinilo kroky k vymezení tohoto území v územním plánu města Lanškroun jako plocha přírodní, případně plocha zeleně - přírodního charakteru, vymezena jako (lokální) biocentrum.

Každý kus kvalitní přírody musíme chránit.

(Aby se Váš hlas počítal, je potřeba kliknout na odkaz v emailu a potvrdit tak Váš email) 


Bc. Špryncová Pavla    Kontaktujte autora petice