Zachraňme Trojský les !!!! STOP výstavbě betonového monstra !!!!!

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

Soukromí vlastnici časti lesa mezi Botanickou zahradou a zástavkou Na Pazderce v Praze 8 - Troji  plánují les na této ploše vykácet a nahradit jej jakémsi „eko-záměrem“ s vyhlídkovou věží, restaurací a parkovacími plochami pro návštěvníky. Dubový les, který se zde po desetiletí nachází, je v územním plánu veden jako orná půda, která je vyčleněna pro naučné a poznávací aktivity a volně navazuje na chráněnou oblast v podobě

dubai-parade-1024 pokus stext II FINNko

vřesovišť a vinic zahrnutých a dalších územních prvků zahrnutých v Natura 2000.Na místě vykácené zeleně ( 143-218 stromů) má investor v úmyslu postavit budovu „ekologického“ centra s rozhlednou o devíti nadzemních podlažích o maximálních půdorysných rozměrech 16x10m a výšce 31m, dále budovu „klubovny“ s provozovnou restaurace o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích o rozměrech 12x31m a výšce 7,7m a parkovištěm o 29 parkovacích stáních včetně ploch komunikací a chodníků. Celková zastavěná plocha činí cca 2.333m2. V plánu je výsadba 31 stromů, což je naprosto nedostatečná kompenzace.. Stavba se nyní nachází ve zjišťovacím řízení.Provoz veřejného stravování restaurace a baru je projektován v rámci stavby „klubovny“. Půdorys 9ti patrové rozhledny s naddimenzovanými rozměry 10x16m může být koncipován pro „služební“ byty obklopené v zeleni a výhledem na celou Prahu. Nabízí se proto otázka, zda eko-budova pro rekreační aktivity není spíše jen velmi dobře zamaskovaným developerským projektem, kde se noví majitelé stanou členy klubu s nárokem na služební byt a parkovací místa pod zástěrkou turismu.

Vydané stanovisko MČ P 8 k této stavbě je zamítavé, nicméně investor městskou část takticky obešel přes Magistrát hl. Města Prahy a postupně získává jedno důležité razítko za druhým.

SVÝM PODPISEM  APELUJTE   za zachování chráněného území,  PROTESTUJTE  proti plánu vykácení vzrostlého lesa o ploše 2.333m2 !!!!!!! 

VYJÁDŘETE nesouhlas s dalším zahušťování sídliště na úkor vzrostlé zeleně  !!!!!!!!

 

Děkujeme. Za petiční výbor:

Jitka Fašianoková, Lublinská 571/1, 181 00 Praha 81 – Troja

Dagmar Šustová, Lublinská 575/9, 181 00 Praha 81 – Troja

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (viz §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Jitka Fašianoková    Kontaktujte autora petice