Zachraňme lípy v zámeckém parku Dolní Benešov

PETICE NA ZÁCHRANU 2 LIP V ZÁMECKÉM PARKU

 

Město v rámci revitalizace parku kolem zámku naplánovalo vykácet 108 stromů, převážně lip a javorů. Část již byla vykácena na jaře, zbylých sedmdesát stromů se má pokácet v listopadu. Ne všechny stromy však mají být vykáceny z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu. 

Některé prostě jen překážely novému architektonickému plánu parku. Mezi takové se zařadily i lípy č. 49 a č. 70, které jsou nejblíže betonovému tanečnímu plácku. Mluvil jsem o 

nich s architektem Lubomírem Rychtárem i odborníkem Davidem Mičanem, který vypracoval posudky na zdraví stromů. 

Po našem rozhovoru ani jeden z těchto expertů netrval na jejich vykácení. Vedení města však chce stůj co stůj dodržet svůj původní plán a stromy odstranit. (Na zasedání zastupitelstva 21. června 2022 jsem prezentoval celou kauzu stromů i s vyjádřením odborníků, kteří již na vykácení netrvají. Přesto jsem byl přehlasován, když jsem žádal vyjmout dvě lípy z plánu na kácení; pro můj návrh hlasoval ještě R. Spruch, sedm bylo proti, čtyři se zdrželi.)

 

Přesto neházím flintu do žita. Dne 18. července se z mé iniciativy uskuteční slyšení architekta Rychtára, který byl přizván na rozšířené zasedání rady města. (Původně jsem chtěl, aby byla přítomna i veřejnost při zasedání zastupitelstva, město však rozhodlo, že svůj postoj bude překládat toliko architekt Rychtár, a to pouze radním a zastupitelům. Budiž.) Abych však mohl na tomto sezení prezentovat i postoj dolnobenešovských občanů, rád bych měl v ruce i hlasy veřejnosti, tedy dostatečný počet podpisů na petici pro záchranu stromů.

 

Zdvořile tedy žádám především vás, dolnobenešovské občany a rodáky, abyste připojili svůj podpis pod petici, která chce zachránit dvě zhruba šedesátileté lípy v zámeckém parku.

 

Některá vyjádření expertů, jak jsem je zaznamenal při telefonickém hovoru dne 14. 6. 2022 a později:

 

Bc. David Mičan, zpracovatel posudku stromů: vykácení lip v oblouku u cestičky nebylo ze zdravotních důvodů ale z kompozičních, nevyhovovaly záměrům architekta. lípa číslo 49 má sekundární korunu a nevhodné větvení, žádný krasavec už z něj nebude, nicméně důvodem jeho pokácení není zdravotní stav, ale má se pokácet z kompozičních důvodů (stejně tak lípa č. 70)

 

architekt ing. Lubomír Rychtár: vnímám hlasy místních lidí a kdybych měl pocit, že bych s něčím ťal do živého, tak to určitě nebudu prosazovat silou, vždy je to o nějaké debatě, kompromisu. S lípami č. 49 a protější č. 70 jsem to vnímal podobně, proto jsem je na jaře z kácení vyňal. 

Při seznámení a osobním setkání 16.6. v zámeckém parku, když jsem panu Rychtárovi vysvětlil, jak dobrou funkci lípa plní při různých koncertech, kdy pod ní ve stínu vysedávají návštěvníci i muzikanti a jak si na její samozřejmou přítomnost a blízkost občané navykli, mi pan architekt řekl, že mě plně chápe a že lípu kácet již nemíní.thumbnail_IMG_4018.jpeg


Marek Sklář    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marek Sklář svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...