Zachraňme Hejtmánkovický most u Broumova před zbytečnou demolicí!

Žádáme Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, aby byl zachován a opraven Hejtmánkovický most (Most ev. č. 302-010 Hejtmánkovice), po kterém je vedena silnice před Broumovem (silnice s pozemkovým číslem 1731).

Nesouhlasíme s demolicí stávajícího mostu a jeho nahrazením novým, betonovým mostem. Hejtmánkovický most je hodnotnou památkou místního významu, patří spolu s podobnými mosty v Meziměstí a Jetřichově do skupiny klasicistních mostů na Broumovsku a zároveň je součástí souboru klasicistních lidových, infrastrukturních a indistriálních staveb, které utváří stavebně-architektonický a kulturně-historický charakter Broumovska, které je chráněnou krajinnou oblastí. Z důvodu ochrany památkového fondu, venkovského a krajinného rázu a záchrany kulturního a historického dědictví žádáme, aby byly původní kamenné konstrukce mostu, střední pilíř a sochy na podstavcích zachovány ve stávající hmotě, funkci a podobě a provedeny citlivé restaurátorské a rekonstrukční práce, které umožní zachování této památky pro budoucí generace. 


Petr Bergmann    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Bergmann bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Zplnomocňuji Petr Bergmann, aby předal/a informace, které uvedu v tomto formuláři, následujícím stranám:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...