Zachraňme nezávislé kulturní instituce (památky, muzea, galerie a další)

Nezávislé, samostatně hospodařící kulturní organizace jako jsou hrady, zámky, muzea, galerie a další památkové objekty, utrpěly během koronavirové krize velkou ránu. Jedná se o organizace, které žijí pro své návštěvníky, mají velkou sociální odpovědnost a zprostředkovávají veřejnosti kvalitní služby stejně jako kulturní příspěvkové organizace státu. Na rozdíl od nich však nezávislé kulturní instituce, které navíc přináší velký pozitivní efekt v souvislosti s podporou místního života, NEMAJÍ V TUTO CHVÍLI NÁROK NA STÁTNÍ PODPORU, která plyne z Opatření k minimalizaci dopadů COVID 19 na sektor nezávislé kultury. Z tohoto důvodu byl dne 28. 4. 2020 odeslán dopis PhDr. Lubomíru Zaorálkovi, ministru kultury. 

Žijeme díky spokojeným návštěvníkům a můžeme přežít pouze tehdy, když nám je v dobách krize vláda ochotná pomoci. 

 

Svým podpisem této petice potvrzuji, že souhlasím se zněním tohoto dopisu a plně se ztotožňuji s nutností podpory nezávislých kulturních institucí.

 

Vážený pane ministře,

jménem nezávislých památek, muzeí a galerií se na Vás dovolujeme obrátit v souvislosti s řešením současné krize kultury, která bezprostředně plyne z vládních nařízení proti šíření nemoci Covid-19.

Jsme potěšeni, že se aktivně angažujete na zmírňování dopadů omezení na český kulturní život. Váš „Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů COVID 19 na sektor kultury“ je první velmi pozitivní krok. Jsme si vědomi, že jste již v médiích popsal návrh dalších balíčků a chtěli bychom se ujistit, že nebudou opomenuty právě ani nezávislé památky, muzea, galerie a spolky

V naší zemi existuje celá řada subjektů nespadajících ani do jedné z oblastí výše zmíněného prvního záchranného balíčku. Při tom existuje celá řada samostatně hospodařících památek, kulturních, vzdělávacích, či zážitkových institucí, spolků a společností provozujících živou kulturu. Jejich podpora je veřejným zájmem bez ohledu na právní formu a případného zřizovatele.

Nezávislé kulturní instituce reprezentují v ČR miliony návštěvníků a statisíce zaměstnanců, ve kterých je posilována tvořivost, národní identita a evropské hodnoty. Přispěním nezávislých kulturních subjektů vzniká obecněprospěšný multiplikační efekt, zaměstnanost, významný růst HDP a investice do mikroregionů, mimo Prahu. Nezávislý kulturní sektor podporuje místní komunity, občanské spolky, rozvoj lokálního života, sociální inkluzi minorit a tvořivost národa, která je klíčový faktor jeho dlouhodobého úspěchu.

Nezávislý kulturní sektor v České republice byl doposud z velké části schopen se samofinancovat ze vstupného, kulturních akcí a dalších vedlejších příjmů. To jsou náklady, které státní, krajské, či městské instituce čerpají v návaznosti na státní rozpočet. Hrozící úpadek kulturního života nezávislých památek pouze zvyšuje nároky na potřebu podpory z veřejných zdrojů.

V mnoha evropských státech již probíhá podpora systémově. Ve Francii jsou v souvislosti s pandemií schválené dotace na kulturní akce placené rovnou, bez ohledu, jestli akce vůbec proběhla. Velká Británie má dva programy pro kulturu v období pandemie. Taktéž v Německu a v dalších evropských státech probíhá státní pomoc všem subjektům na principu paušální podpory. Předpokládáme, že díky Vašim mezinárodním kontaktům a zkušenostem nebude problém inspirovat se i u kolegů v okolních zemích.

Chceme přispět k řešení situace, a proto tímto nabízíme Ministerstvu kultury součinnost při tvoření dalších záchranných opatření. Pevně věříme, že „společně to zvládneme.“

S úctou

Nezávislé kulturní instituce    

 

Název Odpovědná osoba
Český Šternberk Zuzana Míková
Dolní Vítkovice Petr Koudela
Hrad Cimburk David Krämer
Hrady Hartenberg Bedřich Loos
Hrad Sloup Ivo Volman
Hotel a Zámek Svijany Libor Stejskal
Letohrádek Mitrovských Petr Lukas
Mitrowicz, a. s. Michal Bedřich
Muzeum řemesel Letohrad Pavel Tacl 
Muzeum rekordů Pelhřimov Josef Vaněk
Nový zámek Kostelec nad Orlicí František Kinský
Společnost Rožmberk Robert Dulfer
Správa hradu Kokořín Jiří Látal
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o. p. s Jan Školník
Za poklady Broumovska o. p. s. Jan Školník
Zámek Doudleby Bronislava Barvová
Zámek Hrádek Pavel Lejska
Zámek Napajedla Ivana Janálová
Zámek Světlá nad Sázavou Helena Degerme
Zámek Rychnov nad Kněžnou Jan Kolowrat Krakowský
Zámek Žďár nad Sázavou – Muzeum nové generace Pavel Haluza

 

Další informace k petici: www.culturenet.cz/stalo-se/nezavisle-kulturni-instituce-vyzyvaji-ministra-kultury-k-podore-soukromych-organizaci/

 

Letecký_snímekm.jpg


Pavel Haluza (Zámek Žďár nad Sázavou, provozní ředitel)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavel Haluza (Zámek Žďár nad Sázavou, provozní ředitel), aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...