Zachování všeobecného praktického lékařství – ambulantní péče MUDr. Alenou Mračkovou v obci Chlumčany

PETICE

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

Zastupitelstvu obce Chlumčany

Obec Chlumčany

Komenského 377

334 42 Chlumčany

V Chlumčanech dne 4.1.2023

Věc: Zachování všeobecného praktického lékařství – ambulantní péče MUDr. Alenou Mračkovou v obci Chlumčany.  

My, níže podepsaní občané Chlumčan a přilehlých obcí žádáme prostřednictvím této petice, aby MUDr. Alena Mračková poskytovala zdravotní služby všeobecného praktického lékařství v obci Chlumčany.   

Důvod: Platné rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, obor zdravotnictví pro Praktik Chlumčany s.r.o. zastoupené jednatelkou MUDr. Alenou Mračkovou. Datum zahájení poskytování zdravotních služeb možný od 1.1.2024  

Děkujeme Vám za podporu a podpisy!

Za petiční výbor:

1.     Ing. Václav Pasovský, Přestavlky 17, 334 01 Přeštice, jako osoba oprávněná jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.

2.     Mgr. Olga Benešová, Dlouhá 304, 334 42 Chlumčany

3.     Ing. Jiří Kohout, Svatopluka Čecha 214, 334 42 Chlumčany

4.     Martina Valečková, Zahradní 453, 334 42 Chlumčany


Ing. Václav Pasovský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Václav Pasovský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...