Zachování MORAVSKÉ a České vlajky na štítu sv. Jošta v Brně

*Podpis je platný až ve chvíli, kdy je potvrzený odkaz zaslaný na Váš email! Pokud email nepřišel, zkontrolujte složku SPAM a Hromadné


Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve věci o "Zachování MORAVSKÉ a České vlajky na štítu sv. Jošta v Brně"

My, níže podepsaní obyvatelé České republiky, prostřednictvím této petice důrazně apelujeme na primátorku města Brna Markétu Vaňkovou a na Odbor kultury MMB(Magistrát města Brna). Oba tyto celky žádáme, aby zachovali na štítu "svatého Jošta" v Brně na Moravském náměstí již pověšenou moravskou vlajku doplněnou státní vlajkou České republiky, která je nyní, tj. 10.7.2022, umístěna na nejvyšším bodě kopí.

Město Brno opakovaně vyvěšuje na štít zmíněné sochy státní vlajku Ukrajiny, avšak nutno podotknout, že v drtivé většině je to proti vůli občanů nejen města Brna. Nepřejeme si, aby tato socha prezentovala Ukrajinu, když patří Brnu, Moravě, České republice a jejímu autorovi.

Chápeme, že situace na Ukrajině je špatná, avšak nevidíme ani jeden důvod, aby se vyvěšovala vlajka cizího státu na naše památky, když nemá s daným státem absolutně žádnou souvislost.

 

Navrhované řešení

Jako řešení tohoto problému navrhujeme Magistrátu města Brna, aby na tuto, již výše zmíněnou, sochu nevyvěšovalo žádnou vlajku a nechalo sochu holou tak, jak to bylo do doby, než začala válka na Ukrajině. Socha do té doby nevadila nikomu, ba naopak. Pokud by město Brno přistoupilo k tomuto řešení celé této situace, zanecháme vyvěšování Moravské i České vlajky na sochu. V opačném případě nevylučujeme, že nebudeme pokračovat v naší dosavadní práci...

 

Zároveň také žádáme, aby nám jeden z výše zmíněných sdělil o jakou sochu se tedy na Moravském náměstí v Brně jedná. Do 9.7.2022 každý občan Brna věděl a říkal, že se jedná o sochu svatého Jošta Lucemburského. Tiskový mluvčí Magistrátu města Brna nám však do emailu 9.7.2022 sdělil, že se jedná o sochu Odvahy, která není portrétní sochou markraběte Jošta. Znamená to tedy, že již několik let žijí občané města Brna v omylu a všechny servery na internetu se pletou nebo se pouze příležitostně změnil název, aby se bylo v souvislosti s Ukrajinskou vlajkou na co vymluvit?

Níže citovaný email od Bc. Filipa Poňuchálka - tiskového mluvčí MMB:
"... Dodám, že dílo není portrétní sochou markraběte Jošta Lucemburského, ale alegorii rytířské ctnosti - Odvahy."

Jak šel čas...

  1. Město Brno po započatí války na Ukrajině vyvěsilo na štít sochy Ukrajinskou vlajku. Vlajka České republiky umístěná na kopí byla dodatečně přidána občany města Brna s žebříkem
  2. Občané města Brna na štít s Ukrajinskou vlajkou umístili nálepku symbolizující vlajku České republiky.
  3. O pár dnů později se občané rozhodli o sundání Ukrajinské vlajky ze štítu a vyvěšení vlajky České republiky na kopí
  4. Město Brno následně v souvislosti se státním svátkem 5. července na sochu doplnilo vlajku Moravy
  5. O pár dnů později však město Brno nechalo vlajku Moravy ze štítu strhnout a znovu se na štít vrátila vlajka Ukrajiny.
  6. Nám, občanům Brna došla trpělivost, a tak jsme se dnes 10.7.2022 sešli - za asistence policie a lidí z vedení města Brna - u sochy a dali ji zpět do pořádku.

291874607_5907828872565421_4784942680812046940_n.jpg

Žádáme oba celky, aby respektovali přání obyvatel města Brna a přistoupili tak na možné řešení, které je navrhované výše v petici.

Po dosažení minimálního počtu podpisů bude petice předána na Magistrát města Brna. 
Petice byla sepsána a zveřejněna dne 10.7.2022


Ondřej Souček    Kontaktujte autora petice