Zachování krmných míst a boudiček pro kočičí bezdomovce v Litoměřicích

Eliska_zahrada.jpgŽádáme město Litoměřice, aby zanechalo krmná místa a boudičky pro kočky, které žijí na ulici. Tyto kočky jsou kastrované, pravidelně krmené, odčervené. Ve své lokalitě krmené lidmi, kteří se o ně starají již roky. Krmná místa slouží i k monitoringu koček, ať již nově příchozích nebo ke sledování zdravotního stavu zvířat. Dobře krmená kočka, je i chráněna před infekčními chorobami a je zdravá. Díky krmným místům, jsme mohli odchytit ztracené kočky a vrátit je původním majitelům. Díky krmným místům, můžeme monitorovat nově příchozí kočky, které byli nezodpovědně namnožené lidmi, kteří stále nechápou a odmítají kastrace svých koček, kočky si pak zákonitě hledají nová teritoria pro život. V tomto bychom uvítali pomoc od města s kastrační osvětou a vyhláškou o povinné kastraci všech nechovných zvířat. Protože jen díky lidem, se ocitli kočky na ulici. Nově příchozí kočky, odchytáváme, dáváme do domácích dočásek a hledáme původní majitele, pokud se majitel nenajde, kočky kastrujeme a z 90% nacházíme nové domovy. Do původní lokality, pokud je bezpečná se vypouští zpět jen velmi plaché zvíře, které by v domácím prostředí, nebo útulku velmi strádalo. Některé kočky, přestanou přijímat potravu a musí se vrátit zpět. Ve čvrtek 1.11. byly odvezeny( vyhozeny) krmné mističky a boudičky, které chrání kočky před nepřízní počasí, bylo to na nařízení šéfa životního prostředí v Litoměřicích. Bez jakékoliv komunikace, upozornění lidem kteří jsou vlastníky boudiček, mističek, kteří na své vlastní náklady, kočky denodenně krmí, pravidelně odčervují a mnozí z nich nechali na své náklady i kočky vykastrovat. Žádáme navrácení soukromých věcí, žádáme ponechat věci na krmných místech, kam kočky docházejí již dlouhé roky na stejná místa. K humánnímu přístupu ke zvířatům se naše republika zavázala podpisem mezinárodní Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, která je součástí našeho právního řádu. Člověk k sobě připoutal zvíře, učinil na sobě závislým a je tedy na nás, abychom se pečlivě, řádně postarali o blaho zvířat, která se ocitla bez pomoci na ulici.

 

 


Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...