Zachováni Dětského lůžkového odděleni a Lékařské služby první pomoci pro děti a dorost v Rokycanské nemocnici

Pro zachováni Dětského lůžkového odděleni a Lékařské služby první pomoci pro děti a dorost (dále jen LSPP - pohotovost) v Rokycanské nemocnici, a.s.“

 

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

 

 

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby byl zachován provoz Dětského lůžkového oddělení a LSPP pro děti a dorost v Rokycanské nemocnici, a.s.

Cílem nemocnice je vybudovat kvalitní zdravotnickou péči v příjemném prostředí při respektování individuální osobnosti člověka. Takovou péči, v prostředí příjemném jak pro děti, tak i pro rodiče

s důrazem na individuální přístup, poskytuje právě dětské oddělení.

Oddělení má dlouhodobě stabilní personální zázemí. Neposkytuje péči pouze dětem z okresu Rokycany, ale dětem z celého kraje. V době epidemie zajišťuje lůžka pro překlad z Dětské nebo Infekční kliniky FN Plzeň nebo z Nemocnice U Sv.Jiří.

LSPP pro děti a dorost při lůžkovém oddělení Rokycanské nemocnice funguje ve všední dny v době od 15:30 do 7:00 hod, víkendy a státní svátky nepřetržitě 24 hodin denně. Má velmi dobré jméno u široké veřejnosti. Měsíčně ošetří v průměru 400 dětí, které sem jezdí z velké vzdálenosti. V případě zrušení LSPP v Rokycanech dojde k přesunu dětí na jedinou zbylou pohotovost v Plzní, která už teď vykazuje známky přetížení a děti zde čekají na ošetření v řádu hodin.

Zrušení dobře fungujícího odděleni a LSPP v Rokycanské nemocnici je jen další dílek do destrukce

pediatrické péče v ČR, ohrožení péče pro ty nejdůležitější – naše děti!

 

 

 

 

Žádáme Vás proto, abyste ponechali provoz Dětského lůžkového oddělení a LSPP pro děti a dorost Rokycanské nemocnice ve stávajícím rozsahu, tedy aby nedošlo k jejich zrušení či jiné transformaci.

 

 

 

 

Děkujeme.

 

 

Za petiční výbor:

prim. MUDr. Jaroslava Paduchová, Líšenská 362, 338 08 Zbiroh

MUDr. Alexandra Katrušinová, Družstevní 357, 330 08 Zruč-Senec

MUDr. Robert Nekl, Květná 59, 326 00 Plzeň 26

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).


MUDr. Alexandra Katrušinová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že MUDr. Alexandra Katrušinová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...