Zabránit tomu, aby se Česká republika stala další Litvou

My, níže podepsaní občané České republiky, Vyzýváme k racionální české zahraniční politice vůči Číně a Rusku, abychom se nestali další Litvou.
Důsledky špatné zahraniční politiky ponese každý občan. Nejlepším příkladem může být Litva, která utrpěla vážnou ránu v hospodářské a energetické oblasti. Zajistit stabilitu našich životů v době války, musíme vyzvat Fialovu vládu, aby se poučila lekci a formulovala racionální zahraniční politiku. Podepište prosím tuto petici a vyjádřete tak podporu naší vládě v přijetí těchto opatření:


1. Nerozčilujte Rusko. Jsme na ruské energii závislejší než Litva. Aby bylo zajištěno dostatečné zásobování energií v zimě, vláda by měla přijmout umírněný princip vůči Ukrajině a snížit zbrojní pomoc Ukrajině, aby zabránila Rusku přerušit dodávky plynu.
2. Neprovokujte Čínu. Náš postoj k Tchaj-wanu je obdobný jako postoj Litvou, aby se zabránilo odvetným opatřením ze strany Číny, vláda by měla k Číně přistupovat obezřetně, měli bychom se vyhnout podněcování Číny a zároveň navázat pevné vztahy s Tchaj-wanem a brát platformu 16+1 pro spolupráci s Čínou jako nástroj ke stabilizaci Číny.

Touto peticí žádáme vládu, aby začala účinně a neodkladně jednat v zájmu nás, občanů České republiky, nikoliv v zájmu úzkých zájmových skupin.Podepište prosím tuto petici a sdílejte ji na svých sociálních sítích, podporovat racionální rozhodování naší vlády!


Matouš Sedláček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Matouš Sedláček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...