Za znovuotevření chat a chalup od 1.května 2020

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

„Za znovuotevření chat a chalup od 1. května 2020“

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ostatní kompetentní osoby o znovuotevření chat a chalup pro ubytovací služby od 1. května 2020.

 

Češi byli vždy označováni za národ chatařů, chalupářů a nadšených turistů. Proto jsou mezi nimi tak oblíbené pobyty na čerstvém vzduchu v přírodě na chatách a chalupách.

 

Nařízením vlády s účinností od 16. března 2020 byl zakázán prodej ubytovacích služeb. Tímto zákazem byly postiženy jak hromadná ubytovací zařízení (hotely, motely, penziony, kempy apod.), tak také ubytovací zařízení individuální (chaty, chalupy, rekreační domky, apod.)

 

Ubytovací služby jsou charakterem produktu neskladovatelné, tj. nevyužití ubytovacích kapacit se rovná ekonomické ztrátě. 

 

Připomínáme, že v důsledku nařízení vlády mají všichni ubytovatelé nulový příjem, navíc musí rušit již objednané pobyty a svým zákazníkům vracet zaplacené zálohy, splácet bankám úvěry a platit ostatní náklady.

Tato situace je dlouhodobě neudržitelná a naprosto likvidační.

 

Termín znovuotevření ubytovacích zařízení 8.června je pro nás živnostníky a majitele chat a chalup nepřijatelný a nepochopitelný. Stejně tak je nepochopitelný pro naše zákazníky, kteří chtějí opustit město a strávit se svou rodinou pobyt v přírodě a na venkově.

Chaty a chalupy jsou většinou samostatně stojící objekty s vlastním pozemkem, zahradou nebo lesem na kterém se nikdo, kromě ubytovaných nepohybuje.

Všichni provozovatelé ubytovacích služeb musí vést dle zákona informace o návštěvnících svého ubytovacího zařízení

 

Dle aktuálních epidemiologických dat a sdělení Ministerstva zdravotnictví se nekontrolované šíření koronaviru zastavilo.

Jsou otevřeny supermarkety, hobby markety (tedy největší obchody na trhu s vysokou koncentrací osob), od 20.dubna  mj. farmářské trhy, venkovní tréninkové aktivity sportovců v menších skupinách, svatby do 10 lidí apod.

 

Ubytovací kapacita většiny chat a chalup  je nízká (1 až 3 rodiny) a zajisté nepatří mezi rizikové provozy a ubytovatelé snadno mohou přijmout taková hygienická opatření, která šíření koronaviru eliminuje.

Zároveň nám připadá nelogické, aby tato ubytovací zařízení s kapacitami v řádech jednotek, mohla pro své zákazníky otevřít dveře ve stejném termínu, jako velké hotely, motely či penziony s kapacitami v řádech stovek, ne-li tisíců osob. Na stejnou pozici tak vláda staví pronajímatele chaty v lese a majitele řetězců hotelů jako např. Hilton.

 

 

Z tohoto důvodu žádáme, aby vláda od 1.května zrušila zákaz ubytovacích služeb v individuálních ubytovacích zařízeních za stanovených podmínek.

 

Děkujeme.


Ing.Roman Kajaba    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing.Roman Kajaba svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...