"Za zachování historické hodnoty Masarykova náměstí a přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva města Přelouče ve výběru projektu nové knihovny "

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice, žádáme, aby zastupitelé našeho města přehodnotili své konečné hlasování , na základě kterého se vítězem projektu stavby nové knihovny stal návrh Ing. arch. Soni Formanové, který však podporu občanů, nejen ve zveřejněné anketě města, nezískal.

Když město tuto anketu, kde nám představilo čtyři možné návrhy řešení nové knihovny, vyhlásilo, možná ani netušilo, jak obrovský zájem anketa bude mít. Za necelý měsíc se v anketě, která mimochodem probíhala jen na FB, vyjádřilo 1506 občanů, což je nebývalé a přesto k tomuto výsledku zastupitelé nepřihlédli. Z historie víme, že dům č.p.27, na jehož místě má vyrůst nová budova knihovny, nechala roku 1923 vystavět Občanská záložna a to tak, že decentně nedoplnil jen řadu již stávajících domů s podloubím na dnešním Masarykově náměstí, ale i všechny stávající stavby na náměstí. Jsme si plně vědomi, že naše město novou knihovnu potřebuje a také netvrdíme, že uvedené projekty nejsou povedené. Jsou. Zcela jistě by na jiném místě naše město krásně pozvedly. Ale dle ankety a dle nás všech, kteří nyní níže petici podepisujeme, tři ze čtyř navrhovaných staveb , pokud chceme udržet historickou hodnotu náměstí i do budoucna, nepatří. Jen jeden jediný návrh z předložených , návrh Ing.arch. Pavla Maléře CSc, charakteristický vzhled našeho náměstí nenarušuje. Přesto, že i toto by byla úplně nová stavba, je navržena někým, kdo ví, že i o tomto je architektura. I když sám dům č.p. 27 není památkově chráněn, část vedlejší navazující zástavby domů s podloubím již památkově chráněna je. Jedná se konkrétně o měšťanské domy č,p. 23, kulturní památka od 12/2009, č.p.24 od 2/2010, č.p. 25 od 9/2009 a č.p.26 od 9/2009 , které jsou dokladem podoby klasicistní zděné zástavby z poč. 19. století, na dalších dvou stranách vymezené neoslohovou a secesní zástavbou. Na Masarykově náměstí jsou i další zapsané kulturní památky již před rokem 1988, Záložna, Kostel svatého Jakuba s farou a sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého. Velmi ceněna je i stavba staré lékárny, budova z roku 1809, která byla vystavěna společně s Kostelem svatého Jakuba po tehdejším požáru. Z toho všeho je patrno, že naše náměstí má opravdu velkou historickou hodnotu a měli bychom udělat vše pro to, abychom jej předali i dalším generacím bez takovýchto necitlivých zásahů. Děkujeme

 


Jana Bohačíková, Tůmy přeloučského 136, 535 01 Přelouč    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jana Bohačíková, Tůmy přeloučského 136, 535 01 Přelouč, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...