Za vybudování skateparku v Kutné Hoře!

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Věc: investice pro mládež (investice na zbudování skateparku)

 

Obsah petice:

Vážený pane starosto,

 

Dovolujeme si vás touto formou oslovit s požadavkem finanční podpory, na vybudování sportoviště, typu skateparku, a tím podpořit naše sportovní aktivity - freestyle scootering, skate bording, bmx, inline brusle apod.

Jen můžeme tiše závidět okolním městům, kde tyto areály byly vybudovány. Kutnohorská mládež musí za tímto využitím dojíždět do okolních měst, jako například do vzdáleného Kolína, Zruče nad Sázavou nebo Čáslavi.

Žádáme proto o vybudování, nebo alespoň většího příspěvku na vybudování tohoto areálu, který bude zpřístupněn pouze za minimální poplatek. Objekt bude mít svého správce, tak aby areál sloužil pouze pro sportovní vyžití a zařízení nebylo úmyslně ničeno a poškozováno.

Zapojení a pomoc je z naší strany samozřejmá. Jsme schopni zajistit část finančních prostředků formou sponzorských darů.

Přikládáme Vám pro informaci rozsah investice okolních skateparků.

 

Věříme, že podpoříte náš požadavek, a tím se zasloužíte o využití našeho volného času a našich sportovních aktivit.

 

Nechceme sedět u počítačů, kouřit, pít alkohol

„CHCEME SPORTOVAT!”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akci mediálně podpořil portál Jakuba Skývy - www.kutnahora.estranky.cz

Přečtěte si článek o skateparku v Kutné Hoře a této petici: http://www.kutnahora.estranky.cz/clanky/kutnohorske-novinky/kutnou-horu-obleta-dalsi-petice.-mladez-zada-600-tisic-na-vybudovani-noveho-skateparku-v-kutne-hore-.htmlPředem všem děkujeme!


Daniel Berka, Ondřej Lapáček, Michal Dobiáš, Dušan Lapáček, Petr Berka, Ondřej Dobiáš    Kontaktujte autora petice