Za urychlenou stavbu obchvatu Chýnova.

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice v návaznosti na rozhodnutí o zrušení stavebního povolení na obchvat Chýnova ministerstvem dopravy žádáme dotčené orgány státní správy - Ministerstvo dopravy, Krajský úřad v Českých Budějovicích, Ředitelství silnic a dálnic, aby neprodleně konaly - obnovily a co nejrychleji dokončily nové stavební řízení.

 

Vzhledem k neúnosné dopravní zátěži města a ohrožení zdraví chodců a cyklistů dále žádáme pro zajištění bezpečnosti jejich pohybu po městě až do doby úplného dokončení obchvatu:

1. Snížení rychlosti na silnici I/19 v celém úseku města na 30 km/hod.

2. Zajištění kamerového systému na kontrolu této rychlosti s automatickým vyhodnocováním a pokutováním řidičů.

3. Zřízení dalších dvou přechodů pro chodce nejlépe se zpomalovacími retardéry na předměstí a pod mostem.


Josef Basík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Josef Basík, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...