Za pět minut dvanáct - společné prohlášení lidí očkovaných i neočkovaných proti covid-19

Jsme lidé různého věku, profesí, názorů i zkušeností. Lidé, kteří se různě rozhodli ohledně očkování proti covid-19. Lidé, kteří se vzájemně respektují. Nenechává nás klidnými atmosféra, která je zde už drahné měsíce rozdmýchávána. Jsou hledáni nepřátelé a viníci, což nikdy v historii nepřineslo nic dobrého. Tentokrát se to hemží nálepkami odpírač, popírač, antivaxer, zpochybňovač, bezohledný či sobec. To radikalizuje jak některé lidi, kteří využili možnost dobrovolně se očkovat, a je jim vnukáván pocit, že část obyvatel jim cosi kazí, tak některé lidi, kteří využili práva neočkovat se, přičemž vzdorují této dehumanizaci v přímém přenosu, tady a teď.

Ničemu nepomáhá válečnická rétorika, která zamořila veřejný prostor, ani restrikce a represe či volání po nich, navozování pocitu, že nás zachrání buď lockdown (pro všechny či pro neočkované), nebo povinné očkování. To vše přispívá k militarizaci, nedůvěře mezi lidmi a nabourávání mezilidských vztahů. Odmítáme šířenou tezi, že o restrikcích a represích rozhoduje vir. Nikoli, vždy je to politické rozhodnutí, přičemž dilema není povinné očkování, nebo lockdown, ale restriktivní vs. nerestriktivní přístup, respektive přístup k veřejnosti s represivním bičem, nebo budování vzájemné důvěry.

Proto jako občané žádáme vládu odcházející i nastupující o následující:

1.     Aby přestalo rozdělování lidí, každý člověk byl respektován ve své jedinečnosti, včetně jeho rozhodnutí týkajícího se dobrovolného očkování proti covid-19. Aby očkování, jehož bonus je ve výrazné (nikoli 100%) ochraně před těžkým stavem a smrtí na covid, bylo opravdu dobrovolné, bez nátlaku a zvýhodňování jedné skupiny nad druhou.  

2.     Aby se vláda opírala o hlasy širší škály odborníků, nejen těch z MeSES, kteří upřednostňují tvrdý přístup bez ohledu na dopady. Aby nositelé oponentních či odlišných stanovisek přestali být dehonestováni, nazýváni dezinformátory a likvidování ve své profesní kariéře.  

3.     Aby u testů na covid-19 byla státem garantována bezplatnost a dostupnost pro všechny. Aby širší škála odborníků určila, zda, kde a v jaké frekvenci je stát bude vyžadovat (po očkovaných i neočkovaných, neboť infekční mohou být obě skupiny), přičemž kontrolní mechanismus by nebyl přenášen na pracovníky ve službách.    

4.     Aby důraz byl kladen na cílená, nikoli plošná opatření, po čemž volá řada umlčovaných odborníků.  

5.     Aby epidemie byla brána nejen jako zdravotní, ale především společenský problém, tedy aby byly více zohledňovány dopady opatření na různé skupiny: děti, psychiku starých lidí (pro které je nejhorší izolace), živnostníky, zaměstnance, rodiče atd. Aby do řešení více mluvili i psychologové či právníci.  

6.     Aby z odborných diskusí vzešla případná hladina protilátek po prodělání nemoci covid-19, které by mohly být uznávané. Aby vyšetření hladiny protilátek bylo bezplatné.  

7.     Aby byl vyslyšen hlas těch odborníků, kteří od začátku volají po důležitosti primární péče, aby bylo náležitě informováno o tom, co konkrétně má člověk při onemocnění covidem-19 dělat, kdy případně volat záchranku, aby všechny kroky směřovaly k zajištění včasné léčby atd. Aby byl kladen důraz na prevenci, nikoli na permanentní stresování veřejnosti a citové vydírání.  

Shrnuto: aby se hledaly a využívaly všemožné nerestriktivní nástroje, což by pomohlo i důvěře mezi lidmi.  

Je za pět minut dvanáct, v devastující atmosféře žijeme už dlouhé měsíce. Jasně proto říkáme, že o další polarizaci společnosti, dvojí metr a restriktivní přístup nestojíme!  

 

Andrea Cerqueirová, novinářka

Tereza Hyťhová, politička

Jitka Chalánková, senátorka

Michaela Julišová, publicistka

Martin Kašpar, OSVČ

Anna Pytlíková, realitní makléřka

Věra Šebestová, zdravotní laborantka

Karel Šebesta, údržbář

Jaroslav Terkovič, zedník

Zdeňka Ulmannová, publicistka

(Signatářky a signatáři jsou řazeni podle abecedy, bez akademických titulů. K prohlášení se lze připojovat i s komentářem. Jedná se o otevřený dopis, který po získání podpory bude zaslán Vládě ČR a na vědomí Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.)  

 


Andrea Cerqueirová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Andrea Cerqueirová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...