Za práva slušného občana České Republiky

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

„za práva slušného občana České Republiky“

 

My níže podepsaní slušní občané České Republiky kteří jsme již příliš rozhořčeni děním v naší zemi, ve které se musíme denně potýkat s nečinnosti ze strany výkonné moci a útlakem ze strany nepřizpůsobivých, žádáme představitele České republiky aby neodkladně začali jednat v níže popsaných věcech.

 

Sociální politika a bezpečnost

 

  1. Tvrdé potírání „sociálního kšeftování“ a „kupčení s byty“. Příspěvky na bydlení pro osoby v hmotné nouzi je potřeba vyplácet těmto osobám a ne různým „podnikatelům“. Toto je nutné jak pro osvětu a učení se těchto osob s penězi hospodařit (nezaplatíš - nebydlíš) ale také pro omezení aktivit „podnikavcům“ jež tento systém zneužívají. Majiteli nemovitosti, ve které ubytoval nadlimitní počet osob pobírajících příspěvky v hmotné nouzi je lhostejný osud této nemovitosti (povětšinou levně pořízené od obce) a libuje si ve výdělcích z tohoto „pronájmu“, a co je ještě horší: je mu lhostejný i osud obyvatel, občanů ČR, kteří musejí trpět přítomnost těchto většinou nepřizpůsobivých obyvatel jeho nemovitosti. V případě že příspěvky na bydlení nebudou vypláceny pronajímateli ale přímo osobě v hmotné nouzi, pronajímatel si rozmyslí, zda je pro něj výhodné ubytovávat notorické neplatiče, kteří navíc devastují jeho majetek.

 

     2.  Navýšení legislativních možností měst a obcí pro potírání projevů neslučitelných s životem ve slušné společnosti.

                    a. Možnost alternativních trestů v přestupkovém řízení:

                                i.      Veřejně prospěšných prací

                               ii.      Zákaz vstupu do určených lokalit

                              iii.      Při recidivě vyhoštění z území obce

                    b. Možnost odebrání sociálních dávek a to částečně nebo v celé výši v případech:

                                i.      Přestupkového jednání dávku pobírají osoby i jeho potomka

                               ii.      Nedodržení účelu, pro který byla tato dávka přidělena

                              iii.      Dluhu vůči obci (odpady, bydlení, …)

 

Politika zaměstnanosti

  1. Ochranu pracovního trhu na území ČR. Tvrdé postihy zaměstnavatelů, jež „načerno“ zaměstnávají občany jiných států a daňová zvýhodnění zaměstnavatelům legálně zaměstnávajícím občany ČR.
  2. Rozlišení věkové hranice pro odchod do důchodu dle obtížnosti a rizik vykonávaného zaměstnání.

 

Kriminalita mocných

  1. Zavedení povinnosti dokládání majetkového přiznání pro osoby veřejně činné. A to nejen pro vládní a parlamentní činitele, ale také pro krajské a obecní zastupitele.
  2. Uzákonění trestu „propadnutí majetku ve prospěch státu“ v případech prokázané korupce.
  3. Zavedení hmotné a právní odpovědnosti zákonodárců za své činy, v době funkčního období, s vymahatelností i po jeho ukončení. 

 

 

Ochrana práv dlužníka

 

  1. Omezení možností jak uvrhnout slušného člověka do dluhové pasti.

                  a. Zrušení soudních poplatků pro fyzické osoby (i soudci jsou placeni z našich daní)

                  b. Omezení práv exekutorů a snížení jejich odměn na únosnou mez stanovenou

                      dle výše jistiny  (zrušení nejnižší hranice odměny a stanovení maximálně 10% z jistiny)


Miroslav Rojczyk    Kontaktujte autora petice