Za přezkoumání výběrového řízení AVU na post prof. M. Knížáka

Petice za přezkoumání rozhodnutí komise pro výběrové řízení ve věci obsazení místa vedoucího pedagoga Ateliéru intermediální tvorby I na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) s ohledem na kvality pedagogů a zájmy studentů.

 

Petici sestavil a za současné studenty Ateliéru intermediální tvorby I jedná petiční výbor ve složení:

MgA. Vladan Kolář, zástupce petičního výboru, student 4. ročníku doktorského studia, bytem Malířská 328/16, Praha 7

MgA. Jan Vlček, student 3. ročníku doktorského studia, bytem Bolevecká 24, Plzeň

MgA. Zbyněk Havlín, student 1. ročníku doktorského studia, bytem Brunclíkova 1758/20, Praha 6

MgA. Kateřina Tichá, studentka 1. ročníku doktorského studia, bytem Husova 215, Čáslav

 

My, níže podepsaní, žádáme o přezkoumání rozhodnutí komise pro výběrové řízení ve věci volby vedoucího pedagoga Ateliéru intermediální tvorby I na AVU ze dne 26.1. 2015 , a to z těchto důvodů:

 

  • Prof. Milan Knížák, DrA., zakladatel a dosavadní vedoucí Ateliéru intermediální tvorby I, prokázal během výběrového řízení ze všech uchazečů nejvyšší pedagogické kvality a předpoklady pro vedení ateliéru.

  • Rozhodnutí komise i rektora by mělo sledovat především zájmy školy a studentů, jichž se změna pedagoga bezprostředně týká.

  • Změna vedoucího pedagoga pro současné studenty magisterského a doktorského studia naprosto zásadně narušuje cestu již započatého individuálního rozvoje, založeného na propracované pedagogické metodice profesora Knížáka.

  • S konceptem výuky intermediality přišel profesor Knížák jako první v Československu a dnešní Intermediální ateliéry vycházejí z jím definované intermediality jako volného pohybu mezi médii.

  • Pedagogické úspěchy profesora Knížáka potvrzuje i fakt, že oba jeho protivníci (doc. MgA. Milena Dopitová a Mgr. ak. mal. Ivan Vosecký, Ing. arch.) jsou jeho bývalými studenty.

  • Skutečnost, že umělec se světovým kreditem se věnuje pedagogické činnosti, je významná pro celé umělecké školství ČR.

  • Milan Knížák je v současnosti ve vrcholné pedagogické a umělecké formě a není důvod ukončovat jeho působení na AVU. Domníváme se, že nejen pro intermediální ateliér, ale i pro celou školu je osobnost s takovým pedagogickým espritem a uměleckým renomé nepostradatelná.

Jako podložení tohoto tvrzení přikládáme výběr ocenění prof. Milana Knížáka:

- Cena Jiřího Koláře v roce 1977, Praha

- Grand Prix na V. mezinárodním Triennale kresby,1992, Wroclav, Polsko

- Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za pedagogickou činnost, 1997, Praha

- Cena roku za celoživotní uměleckou činnost, “ARTeon”, 2002, Poznan, Polsko

- Cena Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova univerzita, Brno, 2006

- Vyznamenání udělené prezidentem republiky za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, I. stupně (28.10.2010)

 


MgA. Vladan Kolář    Kontaktujte autora petice