Za pana učitele Vicariho.

Dne 30.6 2017 jsme se dozvěděli, že již v dalším školním roce nebudeme mít za třídního našeho pana učitele Vicariho. Vedení školy nejspíše vadí náš vztah s panem učitelem. My ho totiž máme rádi!!! . Můžeme s ním jednat na rovinu, neboť problémy (kázeňské přestupky) neřeší jen poznámkami v žákovské knížce, jak je u ostatních učitelů zvykem, ale domluvou a osobním přístupem. Proto si také postupně získal naší důvěřu a respekt. Takový by měl být každý třídní učitel! Za naším panem třídním učitelem plně stojíme a nikoho jiného nechceme!