Za odvolání ministra ŽP Richarda Brabce a ředitele ČIŽP Erika Geusse

My,níže podepsaní občané ČR, prostřednictvím této petice žádáme o odvolání z funkce ministra Životního prostředí Mgr.Richarda Brabce a ředitele České inspekce životního prostředí Ing.Erika Geusse Ph.D. Špatná práce úřadů,které jsou jim podřízeny, při řešení otrav na naších tocích,vyvrcholily naprostým selháním v případě otravy na řece Bečvě,ke které došlo 20.9.2020. Pokud viník nebude zjištěn,bude za tím stát zejména selhání ČIŽP.V normálně fungující a demokratické společnosti by po podobném selhání následovala rezignace nebo odvolání z funkce. Protože se tak nestalo,chceme touto peticí projevit svoji nespokojenost s prací obou pánů.Po nasbírání většího počtu podpisů hodláme předložit tuto petici Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny České republiky a tím i parlamentu ČR.                                                         Za petiční výbor                                   Jan Knap                                                                                                                    Milan Dvořák                                                                                                             Vladimír Miller

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Knap svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...