Za odstranění diskriminace děti se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin

My, níže podepsaní, vítáme přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která s účinností od 1.1. 2025 zamezuje umísťování děti mladších tří let do ústavní péče.

Zároveň jsme přesvědčeni, že tato novela diskriminuje děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny. Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky. Podle Úmluvy o právech dítěte je rodina respektována jako základní jednotka společnosti a jako přirozené prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet všichni její členové, zejména pak děti. Dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením mají všichni právo vést důstojný a co nejvíce nezávislý život bez sociálního vyloučení. Novela děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny dětí ze zákazu umísťování do ústavní péče výslovně vyjímá, čímž dál dovoluje, aby byly do ústavní péče dávány.

V souladu s názory odborníků z řad psychologů, neurologů, pediatrů a dalších odborníků jsme přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu zdravého psychosociálního vývoje všech dětí, aby vyrůstaly v rodinách, kde jim bude věnována tolik potřebná individuální péče.

Domníváme se, že inkriminující část novely jde proti právům dětí se zdravotním postižením a sourozeneckým skupinám a porušuje tak princip rovnosti před zákonem. Vyzýváme tímto Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby diskriminaci odstranil.
 
 
 
 
 
 

Marcela Tobiášová (pěstounka a zakládající členka Spirit 2018 z.s.), Michal Kniha (terapeut a speciální pedagog), Michal Dord (spolupředseda Vteřina poté z.s.)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marcela Tobiášová (pěstounka a zakládající členka Spirit 2018 z.s.), Michal Kniha (terapeut a speciální pedagog), Michal Dord (spolupředseda Vteřina poté z.s.) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )