Za odstranění diskriminace děti se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin

My, níže podepsaní, vítáme přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která s účinností od 1.1. 2025 zamezuje umísťování děti mladších tří let do ústavní péče.

Zároveň jsme přesvědčeni, že tato novela diskriminuje děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny. Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky. Podle Úmluvy o právech dítěte je rodina respektována jako základní jednotka společnosti a jako přirozené prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet všichni její členové, zejména pak děti. Dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením mají všichni právo vést důstojný a co nejvíce nezávislý život bez sociálního vyloučení. Novela děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny dětí ze zákazu umísťování do ústavní péče výslovně vyjímá, čímž dál dovoluje, aby byly do ústavní péče dávány.

V souladu s názory odborníků z řad psychologů, neurologů, pediatrů a dalších odborníků jsme přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu zdravého psychosociálního vývoje všech dětí, aby vyrůstaly v rodinách, kde jim bude věnována tolik potřebná individuální péče.

Domníváme se, že inkriminující část novely jde proti právům dětí se zdravotním postižením a sourozeneckým skupinám a porušuje tak princip rovnosti před zákonem. Vyzýváme tímto Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby diskriminaci odstranil.
 
 
 
 
 
 

Marcela Tobiášová (pěstounka a zakládající členka Spirit 2018 z.s.), Michal Kniha (terapeut a speciální pedagog), Michal Dord (spolupředseda Vteřina poté z.s.)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marcela Tobiášová (pěstounka a zakládající členka Spirit 2018 z.s.), Michal Kniha (terapeut a speciální pedagog), Michal Dord (spolupředseda Vteřina poté z.s.) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...