ZA ODEJMUTÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA LIBERCE UDĚLENÉHO OSOBĚ KONRADA HENLEINA ZA ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA A PŘIPOJENÍ JEHO POHRANIČÍ K NĚMECKU.

P36_náhled.png
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo odejmuto ČESTNÉ OBČANSTVÍ města Liberce udělené osobě německého válečného zločince Konrada Henleina, který byl takto oceněn za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění k Velkoněmecké Říši – jak uvádí město Liberec.

ZDŮVODNĚNÍ:
Je ostudou města Liberce a stejně tak ostudou celé České republiky, že jsou, ne, že jsme schopni takto adorovat německé válečné zločince. Tento člověk před samotným záborem našeho pohraničí, v rámci MNICHOVSKÉ ZRADY, organizoval teroristické útoky vůči ČESKÉMU obyvatelstvu, kdy docházelo k fanatickému napadání a vraždění našich lidí. Byl také důstojníkem SS a šéf civilní správy okupačních vojsk.

Zasazoval se o vyhlazení ČESKÉHO NÁRODA, jakožto podřadné rasy.

V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince.

POMOZTE NÁM ZJEDNAT NÁPRAVU A DONUTIT RADNÍ MĚSTA LIBERCE TOHOTO ZLOČINCE ODSTRANIT.  

Více informací: PROJEKT 36


Matouš Bulíř a Jana Marková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Matouš Bulíř a Jana Marková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...