Za ochranu před sexuálními útoky

Místo aby bránila ohrožené studentky, policie na ně přehazuje zodpovědnost za sexuální útoky.

Jsme nepříjemně překvapeni a šokováni výroky, kterými policejní mluvčí Tomáš Hulan v minulých dnech bagatelizoval situaci kolem sexuálních útoku na studentky u koleje Hvězda. Ve článcích pro server Lidovky.cz prohlásil mimo jiné toto: „„Musíme si uvědomit, že nedisponujeme takovým množstvím policistů, abychom mohli mít v Praze v každé ulici jednoho. Nesmíme opomenout osobní odpovědnost jedince,“ odvětil Hulan.“ (Zdroj: http://www.lidovky.cz/utoky-na-hvezde-v-kazde-ulici-nemuzeme-mit-straznika-tvrdi-policie-1du-/zpravy-domov.aspx?c=A140623_133517_ln_domov_jzl)

Sexuální napadení a pokusy o znásilnění patří mezi ty trestné činy, které jejich oběti často kvůli nezanedbatelnému společenskému stigmatu i necitlivému přístupu příslušných orgánů nehlásí. Stejně tak se jedná o takové trestné činy, u kterých je v českém prostředí stále kladen nepřiměřený důraz na osobní odpovědnost oběti. (více rovněž ve studii Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? http://www.in-ius.cz/dwn/sexpublikace/sexualninasili-kniha-web.pdf) Výroky policejního mluvčího Hulana k tomu, aby se situace nejen kolem koleje Hvězda, ale kolem sexuálních útoků obecně, nijak nepřispívají ke zlepšení situace, ba naopak jen potvrzují onen nepřiměřený důraz na osobní odpovědnost oběti.

Prvořadým úkolem policie je zajištění bezpečnosti a pocitu bezpečí lidí pohybujících se ve veřejném prostoru. I když jsme si vědomi možného nedostatečného personálního zajištění policie, ani tento stav by neměl vést k bagatelizaci a alarmujícímu přehlížení možných útoků s tím, že pokud dívky pokusy nenahlásily, tak policie nemůže nic dělat. („Je otázka, proč to dívky řeknou raději médiím, než aby to oznámily na policii. Pokud se setkají s něčím podivným, co by mohlo mít trestněprávní rovinu, stačí zvednout telefon a zavolat na linku 158 a pokud někdo tvrdí, že těch útoků je tam celá řada, tak téhle možnosti evidentně nevyužívá,“ reagoval mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. „To je důvodem, že někdo může v téhle trestné činnosti pokračovat, aniž by se s tím cokoliv dělalo, protože my se to prostě nedozvíme,“ dodal. Zdroj: http://www.lidovky.cz/utoky-na-hvezde-v-kazde-ulici-nemuzeme-mit-straznika-tvrdi-policie-1du-/zpravy-domov.aspx?c=A140623_133517_ln_domov_jzl)

Požadujeme proto, aby policejní orgány a zástupci dotčené čtvrti, případně i Magistrátu hlavního města Prahy, začaly situací kolem koleje Hvězda urychleně řešit a udělaly vše, co je v jejich silách, aby se studentky z této koleje, ale i další procházející cítily v této lokalitě opět bezpečně.  Zároveň se domníváme, že vzhledem k malé důvěře, kterou policejní orgány mají mezi oběťmi sexuálního napadení, by bylo příhodné, aby v tomto směru probíhalo lepší zaškolení personálu v tom, jak k obětem citlivě přistupovat a jak jim pomoci.

Kateřina Kňapová, studentka FF UK

Linda Sokačová, socioložka


Kateřina Kňapová    Kontaktujte autora petice