ZA nedůvěru vládě ČR, poslancům ČR a parlamentním stranám ČR

 

PETICE ZA NEDŮVĚRU VLÁDĚ ČR, POSLANCŮM ČR A PARLAMENTNÍM STRANÁM ČR.

My, občané Čech, Moravy a Slezska na základě níže uvedených faktů, vyjadřujeme svou nespokojenost a nedůvěru stávající vládě, poslancům a parlamentním politickým stranám ČR. Žádáme okamžitou demisi vlády i rozpuštění stávajícího parlamentu ČR. Novou prozatímní vládu nechť jmenuje prezident ČR a to z řad odborníků a čestných nezkorumpovatelných občanů. Korupci vládních činitelů i soudců požadujeme trestat, rovněž tak i neplnění jejich ustavujících i poslaneckých slibů a zakotvit do trestního řádu našeho ústavního zákonodárství.

Požadujeme nový politický volební systém a to systém voleb zdola se zakotvením osobní zodpovědnosti, odvolatelnosti a bez udělování imunity. Po té voláme o anulaci rozdělení ČSFR, zrušení nelegitimních států ČR i SR a obnovu suverénního evropského státu ČSFR.

 Text:

Před 22 lety byl porušen ústavní zákon č. 327 ze dne 18. července 1991 v tomto znění:

Federální shromáždění ČSFR se usneslo na tomto ústavním zákoně:

1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

Byla rozdělena společná republika Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků a to rozhodnutím několika politiků. Toto rozhodnutí bylo nejen protiústavní v rozporu s výše citovaným ústavním zákonem, ale také proti vůli většiny obyvatel země. Zákon je zákon a dodržovat ho je povinností nejen občanů, ale ve zvýšené míře i ústavních činitelů a představitelů státu i když jsou přesvědčeni o opaku.

Z porušení zmiňovaného zákona dodnes vyplývají velmi závažné skutečnosti, na které Vás, vážení, nyní upozorníme. Počínaje dnem 1. ledna 1993 vládly v českých zemích i na Slovensku nezákonné a protiústavní vlády. Veškerá rozhodnutí vlád ČR i SR, opatření a zákony vydané po 1.lednu 1993 jsou neplatné a musí být anulovány.

Právní stát a zákonnost v této zemi budou obnoveny anulací protiústavního rozdělení ČSFR, neboť žijeme 22 roků v nelegitimních státech a za hranicí zákona. Akt anulace rozdělení ČSFR je po právu ve prospěch a budoucnosti národů bývalého Československa.

Po celých 22 letech protiústavního rozdělení republiky nám naše vlády a zákonodárci lhali a páchali na nás organizované podvody s cílem rozkrást a zničit naši republiku. Veškerý národní majetek je tak zcela cíleně rozprodán zahraničním subjektům a zbytek státního průmyslu plánovitě zničen, aby nebyla zajištěna soběstačnost naší země. Plánovitě byla rozbita práce našich předků, kteří vybudovali dokonalý systém k soběstačnosti státu a dalšího rozvoje naší země. Zaměstnanost a zajištění důstojného života pro všechny o bčany Československa byl totiž nejdůležitějš&i acute; úkol všech vlád po II. světové válce.

Československý národ si nárokuje svoje bohatství zpět!

Dnes po 22 letech jsme přišli o všechno a dokonce stojíme před hrozbou války. Kam jste nás to svojí nezodpovědností a lačností po bohatství, dostali ? Takto zní otázka pro Vás a všechny zločince, se kterými jste se spojili a rozhodli se zničit a vyhubit nás. Nyní zde máme uprchlíky o které se provokativně staráte. My však víme, že se nejedná o pomoc, nýbrž o invazi, která je pro Evropu naplánovaná, stejně jako válka, kterou jedinci z Vašich řad pomáhají rozpoutat.

 • Obviňujeme Vás z udržování nelegitimního státu.
  Obviňujeme Vás ze spolčení s cizí mocí, kterou jste přímo nechaly vměšovat se do našich vnitrostátních záležitostí s cílem zničení                                               domorodého československého národa. 
  Obviňujeme Vás z nečestného jednání a z manipulace veřejnoprávních sdělovacích prostředků. 
  Obviňujeme Vás z podpory úmyslně nekvalitního školství a z ohlupování naší mládeže.
  Obviňujeme Vás z úmyslného překrucování našich dějin a z porušení Benešových dekretů.
  Obviňujeme Vás z nekalé hospodářské soutěže.
  Obviňujeme Vás z zneužívání státní i městské policie k Vašim osobním zájmům a zájmům politických parlamentních stran.
  Obviňujeme Vás z manipulace soudních dvorců a z vytvoření justiční mafie.

Krom toho jste společně a kolektivně odpovědni:


 • za vlastizradu porušení celistvosti státu dnem 1. 1. 1993 rozdělením ČSFR
  za rozkradení národního pokladu ČSFR 
  za velezradu rozkradení národního majetku a našeho jmění 
  za neposkytování prostředků plynoucích z hospodaření na národním majetku na starobní, nemocenské, vdovské, sirotčí a jiné důchody
  za ovládnutí bankovního systému lichváři a korporacemi, které postupně a cílevědomě zbavily české občany o veškerý jejich majetek, na který       si ve většině případů šetřili celé generace
      za okupaci veřejnoprávních a později soukromých medií s cílem falešné propagandy a s cílem falzifikovat nejen historická fakta, ale i poznatky     současnosti
  za přijímání diktátu cizích mocností zejména USA a přijímání návrhů zákonů do našeho zákonodárství vycházejících z dílny Evropského                 parlamentu
  za neustálé porušování lidských práv a svobod 
  za přehlížení korupce zejména v soudních dvorcích¨
  za všechny občany, kteří spáchali sebevraždy v důsledku své bezvýchodné životní situace, zapříčiněné novými špatnými anti-sociálními, anti-          humánními zákony, které jste uzákonili.
  za všechny občany, které jste dohnali k bídě a bezdomovectví a kteří ztratili svou hrdost, svou lidskou důstojnost, své zdraví, své rodiny a často      i své životy
  za porušení ochrany a bezpečnosti státu

K tomu, abychom zase mohli volně dýchat Vás vládo ČR žádáme o okamžitou demisi.
Parlamentní poslance ČR žádáme o okamžité opuštění všech státních funkcí a opuštění parlamentu ČR.
Parlamentní strany ČR žádáme o okamžité uvolnění všech postů ve veřejné a státní správě, které přebere lid ČSFR.
Justiční mafii žádáme o okamžité uvolnění z funkcí.


Československý sněm    Kontaktujte autora petice