ZA MÍR A PROTI VÁLCE

 .Mír je základním pilířem lidského pokroku a prosperující společnosti. V dnešní době je však realita taková, že svět je pohlcen neustálými konflikty a válkami, které přinášejí utrpení a ztráty na životech.
Mír není pouze absencí války, ale stavem, ve kterém je zajištěna spravedlnost, lidská důstojnost a respektování lidských práv. Proto požadujeme, aby se všechny strany konfliktů zavázaly k dodržování
Charty Spojených národů, mezinárodního práva a ochraně civilního obyvatelstva. Nechte náš hlas znít hlasitě a jasně: Ano míru, ne válce!


Vlastní text petice:

„My, níže podepsaní, vyjadřujeme svoji pevnou podporu mírovým řešením konfliktů a odmítáme násilí jako prostředek řešení sporů mezi národy.
Vyzýváme tímto vládu Petra Fialy, aby vynaložila veškeré úsilí k mírovému řešení konfliktů a k prevenci budoucích válek.“


Petiční výbor:
Ing. Radovan Vích, Chelčického 179/11, 460 05 Liberec – předseda petičního výboru
Ing. Radim Fiala, Dykova 2, 796 01 Prostějov
Zuzana Majerová, Bukovany 26, 779 00 Bukovany


Členy petičního výboru je v této věci oprávněn zastupovat kterýkoliv člen petičního výboru.
Podpisové archy zasílejte výhradně na adresu:
SPD, Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Pavel Dudr bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...