Za kvalitní Vysokorychlostní trať (RS4)

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas s postupem Správy železnic při plánování vysokorychlostní tratě RS4 (VRT) na území města Ústí nad Labem.

Poukazujeme na to, že Správou železnic prosazovaná varianta trasy je výsledkem netransparentního procesu, který neumožnil dostatečné zapojení občanů do rozhodování ani nezávislou odbornou oponenturu.

Žádáme zveřejnění dokumentů, na jejichž základě bylo zastaveno posuzování tzv. levobřežních variant. Chceme znát relevantní důvody, proč byly vyřazeny právě tyto varianty, které by:

1. v centrálních oblastech Ústí nad Labem dokázaly redukovat zátěže spojené s nákladní dopravou na nezbytné minimum;

2. byly přijatelnější pro města a obce sdružené v iniciativách Memorandum obcí a měst mezi tunely a „RozVRTaná krajina“.

Apelujeme na Ministerstvo dopravy a Správu železnic, aby do procesu plánování  vysokorychlostní tratě RS4 byli skutečně zapojeni občané jak z odborné, tak laické veřejnosti.

Zároveň vyzýváme krajské zastupitele, aby z výše zmíněných důvodů 24.6. 2024 nepodpořili návrh 5. aktualizace Zásad územního rozvoje.

Děkujeme.


Neformální sdružení VRT-U-L-E (Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Neformální sdružení VRT-U-L-E (Vysokorychlostní trať Ústecko logicky a efektivně) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši adresu nezveřejníme na internetu.

Vaše poštovní směrovací číslo nezveřejníme na internetu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...