Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště

Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště

aneb

proti zahušťování plánované bytové výstavby bez odpovídající veřejné vybavenosti, komerčních prostor, technické infrastruktury a ploch pro volnočasové aktivity.    

 

Zastupitelstvu a Radě Městské části Praha 5

Nám. 14. října 1381/4,

150 22  Praha 5    

 

Vážení zastupitelé,

Rozvoj západní části barrandovského sídliště vymezený zhruba ulicí Wasermanovou, Barrandovskou radiálou, ulicí U Náhonu v Holyni a Prokopským údolím se dostává do tempa a současně vzbuzuje naše obavy jakým způsobem se tak děje. Na nedávném zasedání Výboru pro územní rozvoj dne 12.9.2017 byl doporučen návrh majoritního investora Finepu na úpravu územního plánu UP1224/01. Úprava spočívá v navýšení koeficientů bytové zástavby na pozemcích mezi pražskou čtvrtí a Holyní o 75%. Ve svých důsledcích to znamená, že investor bude moci postavit o 50 400 m2 hrubé podlahové plochy bytů více. Přitom je známo, že veřejná vybavenost je už dnes nedostatečná. Zdravotní středisko kapacitně nestačí, školky a školy jsou přeplněné, mládež „sportuje“ na Trnkově náměstí, protože chybí vhodné sportovní plochy. Chybí komerční prostory, parkovací místa a není dokončena kanalizace. Za této situace Výbor územního rozvoje bez jakékoliv analýzy či podložené argumentace vyhověl přání Finepu a doporučil navýšit v územním plánu hrubou podlahovou plochu bytové výstavby. Pokud toto doporučení schválí Rada MČ, dostanou investoři dárek ve výši 2,65 mld. Kč v současných prodejních cenách bytů, které tak budou moci postavit. A jak ukazuje dosavadní zkušenost s projekty Finepu a Ekospolu, postaví noclehárnu bez veřejné vybavenosti, škol, sportovišt, minimem parkování, obchodů a služeb s nevyhovující kanalizací. Ranní a odpolední špičky autobusové a automobilové dopravy přemění ulici K Barrandovu v parkoviště. To vše významě sníží kvalitu bydlení na Barrandově a vyvolá dodatečné náklady a investice hrazené z veřejných prostředků.    

My níže podepsaní požadujeme, aby návrh Finepu na úpravu územního plánu č.UP1224/01 nebyl MČ Praha 5 schválen a byl odmítnut jako nedůvodný.

Navrhujeme, aby MČ nejprve vedla s investory jednání a předem smluvně dohodla garantovaná kompenzace formu směny pozemků, které by umožnily Městské části umístění objektů veřejné vybavenosti, sportovišť, městské zeleně a potřebné infrastruktury. Stejný princip by měl být uplatňován i při udělování vyjímek či schvalování výjmečné přípustnosti.  

Petiční výbor:

Jan Michal, Voskovcova 49, 152 00  Praha 5,e-mail: jmichal49@gmail.com

Vladimíra Zezulová, Werichova 1145/29, 152 00 Praha 5

Olga Burianová, U náhonu 1188/19, 154 00  Praha 5  


Jan Michal, e-mail: jmichal49@gmail.com    Kontaktujte autora petice