Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště

Za kvalitní městský rozvoj západní části Barrandovského sídliště

aneb

proti zahušťování plánované bytové výstavby bez odpovídající veřejné vybavenosti, komerčních prostor, technické infrastruktury a ploch pro volnočasové aktivity.    

 

Zastupitelstvu a Radě Městské části Praha 5

Nám. 14. října 1381/4,

150 22  Praha 5    

 

Vážení zastupitelé,

Rozvoj západní části barrandovského sídliště vymezený zhruba ulicí Wasermanovou, Barrandovskou radiálou, ulicí U Náhonu v Holyni a Prokopským údolím se dostává do tempa a současně vzbuzuje naše obavy jakým způsobem se tak děje. Na nedávném zasedání Výboru pro územní rozvoj dne 12.9.2017 byl doporučen návrh majoritního investora Finepu na úpravu územního plánu UP1224/01. Úprava spočívá v navýšení koeficientů bytové zástavby na pozemcích mezi pražskou čtvrtí a Holyní o 75%. Ve svých důsledcích to znamená, že investor bude moci postavit o 50 400 m2 hrubé podlahové plochy bytů více. Přitom je známo, že veřejná vybavenost je už dnes nedostatečná. Zdravotní středisko kapacitně nestačí, školky a školy jsou přeplněné, mládež „sportuje“ na Trnkově náměstí, protože chybí vhodné sportovní plochy. Chybí komerční prostory, parkovací místa a není dokončena kanalizace. Za této situace Výbor územního rozvoje bez jakékoliv analýzy či podložené argumentace vyhověl přání Finepu a doporučil navýšit v územním plánu hrubou podlahovou plochu bytové výstavby. Pokud toto doporučení schválí Rada MČ, dostanou investoři dárek ve výši 2,65 mld. Kč v současných prodejních cenách bytů, které tak budou moci postavit. A jak ukazuje dosavadní zkušenost s projekty Finepu a Ekospolu, postaví noclehárnu bez veřejné vybavenosti, škol, sportovišt, minimem parkování, obchodů a služeb s nevyhovující kanalizací. Ranní a odpolední špičky autobusové a automobilové dopravy přemění ulici K Barrandovu v parkoviště. To vše významě sníží kvalitu bydlení na Barrandově a vyvolá dodatečné náklady a investice hrazené z veřejných prostředků.    

My níže podepsaní požadujeme, aby návrh Finepu na úpravu územního plánu č.UP1224/01 nebyl MČ Praha 5 schválen a byl odmítnut jako nedůvodný.

Navrhujeme, aby MČ nejprve vedla s investory jednání a předem smluvně dohodla garantovaná kompenzace formu směny pozemků, které by umožnily Městské části umístění objektů veřejné vybavenosti, sportovišť, městské zeleně a potřebné infrastruktury. Stejný princip by měl být uplatňován i při udělování vyjímek či schvalování výjmečné přípustnosti.  

Petiční výbor:

Jan Michal, Voskovcova 49, 152 00  Praha 5,e-mail: jmichal49@gmail.com

Vladimíra Zezulová, Werichova 1145/29, 152 00 Praha 5

Olga Burianová, U náhonu 1188/19, 154 00  Praha 5  


Jan Michal, e-mail: jmichal49@gmail.com    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Michal, e-mail: jmichal49@gmail.com svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )