Za důstojný život mladých i seniorů

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda ČR zrušila v těchto bodech připravované restrikce. Restrikce se nejvíce dotknou seniorů, invalidních důchodců a rodin s dětmi.

 

Nesouhlasíme s připravovanými opatřeními vlády a důrazně žádáme jejich  zastavení, konkrétně

 

1/  Trváme na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

2/  Žádáme vládu o dočasné odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému do roku 2016.

3/  Žádáme vládu o odložení realizace tzv. II. pilíře penzijní reformy do roku 2016.

4/ Žádáme vládu o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení seniorů.

 

V Praze dne 28.3. 2012                                Za souhlas s peticí děkujeme.

Petice bude ukončena 15. června 2012, následně předána do Poslanecké sněmovny PČR.

Petici podává petiční výbor ve složení:

Alois Malý, Z.Fibicha 2721, Most

Mgr. Ivo Mach, Neklenova 3, Praha 3

Ing. Danuše Steinová, Lečkova 1520, Praha 4


Alois Malý a Rada seniorů ČR    Kontaktujte autora petice