Za dotace na záchranu zraněných divokých zvířat v Praze

V Praze je nedostatečně podchycena organizace první pomoci zraněným zvířatům. Na Magistrátu hl. m. Prahy nemá ani jeden ze zaměstnanců v náplni práce dohled nad touto oblastí. Záchranu má v Praze na starost organizace Zvíře v nouzi spadající pod Lesy hl. m. Prahy. Toto pracoviště má ale tak málo financí, že musí žádat občany o dobrovolné příspěvky. Nemá dost pracovníků ani vybavení, navíc nesmí pro zraněné zvíře jet s autem s výstražným zařízením jako v případě ambulance či diplomatického vozu. Jediný, kdo se může zasloužit o změnu situace, je nový ředitel Lesy. hl. m. Prahy, jemuž chci předat tyto podpisy a dále s ním diskutovat o možnostech změny. (Motivem k mé aktivitě byla situace, kdy jsem se stala svědkem zranění labutě v centru Prahy, popálené od elektrických drátů, která musela čekat 1,5 hodiny na příjezd záchranářky a nejméně další hodinu, než přišla do služby paní veterinářka, která ji prý stejně musela utratit.) Více na

http://soucitne.cz/kauza-labut-aneb-jak-funguje-zachrana-zranenych-zvirat-v-praze


Kateřina Slavíková    Kontaktujte autora petice