ZA DOSTUPNÉ A KVALITNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY NA AŠSKU

PETICE STAROSTŮ A OBČANŮ MĚST HAZLOV HRANICE A OBCÍ PODHRADÍ KRÁSNÁ   adresovaná Ministerstvu vnitra Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 a České poště, s. p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

My, starostové a občané měst Aš, Hazlov, Hranice a obcí Podhradí a Krásná, žádáme Českou poštu, s. p., aby neprodleně zjednala nápravu svých služeb v oblasti doručování poštovních zásilek. Žádáme, aby  Česká pošta s. p. navrátila poštovní doručovatele zpět do města Aš a tím napravila zcela zoufalou situaci, do které uvrhla občany, své klienty, a to zcela neuváženými manažerskými kroky. Město Aš, společně s přilehlými obcemi již několik měsíců marně brojí proti krokům České pošty, s. p., které zcela paralyzovaly doručování poštovních zásilek.   Žádáme vás, abyste bez prodlení učinili takové právní kroky, které  napraví stávající zoufalou situaci a umožní řádné a plynulé doručování poštovních zásilek.            

Petiční výbor:

Vítězslav Kokoř, starosta města Aše, zakladatel, bydlištěm, Aš, Zahradní 6, 352 01, osoba pověřená k jednání za petiční výbor

Ing. Daniel Mašlár, starosta města Hranice, bydlištěm V Polích 613, 351 24 Hranice

Luboš Pokorný, starosta obce Krásná u Aše, bydlištěm Krásná 269, 352 01

Krásná Lenka Dvořáková, starostka obce Hazlov, Hazlov 505, 351 32

Kamila Červenková, starostka obce Podhradí, bydlištěm Podhradí 84, 35201


Vítězslav Kokoř    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vítězslav Kokoř svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...