Za bezpečnost občanů Kyjova a okolí

Pane Starosto,

s touto petici se obracíme na Vás jako zástupci občanů Kyjova, abychom vyjádřili naši hlubokou znepokojenost a naléhavou potřebu okamžitého řešení několika závažných problémů, které sužují naše město.

Prvním a nejnaléhavějším problémem je situace spojená s problémovými uživateli drog, zejména v okolí autobusového nádraží. Tito jedinci nejenže ohrožují bezpečnost našich občanů, ale také vytvářejí atmosféru strachu a nejistoty. Již jsme byli svědky útoku na jednu z našich spoluobčanek přímo v ulicích u nádraží, což je nesmírně znepokojující a nepřijatelné. Náš strach z procházení se po městě se stává stále reálnější.

1 - Žádáme tedy, abyste podnikl důrazné kroky k okamžitému zlepšení situace v celém městě. Je třeba posílit policejní přítomnost v této oblasti, zvýšit monitorování a ostrahu, a zahájit účinnou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení k identifikaci a potrestání těchto agresivních jedinců. Navíc apelujeme na Vaši odpovědnost vůči našim spoluobčanům, abyste se postavili za jejich bezpečnost a pohodlí.

Není však problém pouze v bezpečnosti, ale i v obecném stavu našeho města. Autobusové nádraží, které je hlavní vstupní branou do Kyjova, je v katastrofálním stavu. Návštěvníci našeho města jsou nevyhnutelně konfrontování s tímto nehostinným, zanedbaným a neútulným prostředím. Zanechá to v nich pouze negativní dojem. To nejenže škodí pověsti našeho města, ale také představuje potenciální nebezpečí pro návštěvníky i pro ty z nás, kteří nádraží často využívají.

2 - Proto naléhavě žádáme, abyste se okamžitě pustil do oprav autobusového nádraží a zajistil, že bude co nejdříve přeměněno v bezpečné, čisté a přívětivé místo pro všechny obyvatele a návštěvníky našeho města.

Jsme přesvědčeni, že naše požadavky jsou zcela oprávněné a naléhavé a očekáváme, že na ně budete reagovat s odpovídající vážností a promptností. Jsme připraveni poskytnout Vám veškerou podporu při realizaci těchto nezbytných změn a doufáme, že společně můžeme přispět k zlepšení našeho města.

S úctou
Občané města


Marcela Halouzková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marcela Halouzková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...