We support Britain people to vote "LEAVE EU"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My, níže podepsaní, podporujeme všechny Brity v hlasování "PRO OPUŠTĚNÍ EU." Viděli jsme, co EU dělala s našimi penězi a nyní sledujeme, jak Evropská unie selhává v migrační krizi.

A nyní? David Cameron organizuje kampaně, které říkají, jak špatný by "BREXIT" mohl být pro naší ekonomiku, systém i pro mír. To vše je placeno z Vašich daní a je to důvod, proč tomu říkáme "Propaganda".

Řekněte Cameronovi "NE PROPAGANDĚ" a "ANO BREXITU!"

 

We, signed down here, are supporting all British people to vote "LEAVE EU." We have seen, what was EU doing with our money and now watching the European Union's failing in the Migration crisis. 

And now? David Cameron organizing the campaings saying, how bad can be the "BREXIT" for our economy, system and even peace. This all is payed from your taxes and this is why we call this "a Propaganda". 

Tell Cameron "NO to propaganda" and "YES TO BREXIT!"


Organizace proti multikulturnímu fanatismu    Kontaktujte autora petice